Intet er for stort
Intet er for småt

Referencer

Nordborg Andelsbolig forening afd.13, Havnbjerg

Renovering af afd. 13, Havnbjerg

Læs mere »
Uddannelse - Ny idrætshal, Varde Gymnasium

Projektet omfatter opførelse af en ny idrætshal til Varde Gymnasium.

Læs mere »
Uddannelse - Syddansk Universitet Odense NATV2

Ombygning af eksisterende laboratorier på Syddansk Universitet i Odense.

Læs mere »
Uddannelse - Syddansk Universitet Odense - Etape V1-V5

Projektet består af modernisering af eksisterende bygninger på Syddansk Universitet i Odense til brug for forskning og undervisning, herunder flere laboratorieenheder.

Læs mere »
Uddannelse - Syddansk Universitet Odense - IFK etape Ø3

Projektet består af opgradering og modernisering af laboratorier på Syddansk Universitet i Odense.

Læs mere »
Uddannelse - Syddansk Universitet Odense - IFK etape Ø1

Projektet består af opgradering og modernisering af laboratorier på Institut for Fysik, Kemi og Farmaci.

Læs mere »
Uddannelse - Syddansk Universitet Odense - Etape V0

Projektet består af modernisering af eksisterende bygninger på Syddansk Universitet i Odense til brug for forskning og undervisning, herunder flere laboratorieenheder.

Læs mere »
Uddannelse - Vejen Gymnasium og HF

Projektet består af til- og ombygning af Vejen Gymnasium og HF. Tilbygningen består af ny lærerfløj samt fællesarealer.

Læs mere »
Uddannelse - Social- og Sundhedsskolen, Esbjerg

Projektet består af opførelse af nyt fællesrum på 1600 m² og ombygning af eksisterende bygninger og glasforbindelsesgange mellem bygninger.

Læs mere »
Uddannelse - Musikhus og cykelkælder, Varde Gymnasium og HF

Projektet omfatter opførelse af nyt musikhus på 650m² i 2 etager og ny cykelkælder på 450 m². Cykelkælderen udføres som delvis jorddækket konstruktion.

Læs mere »
Uddannelse - Tønder Gymnasium

Udførelse af 4 nye klasserum i eksisterende Bygning 7 og tilbygning af nyt trappetårn.

Læs mere »
Uddannelse - Campus Varde

Projektet omfatter ny tilbygning til Varde Gymnasium, der danner ramme for Varde Handelsskole, VUC-Varde og 10. klasserne i Varde Kommune.

Læs mere »
Uddannelse - HTX og Kompetencegruppen, Skjern

Tilbygning til HTX og Kompetencegruppen indeholdende nye undervisningslokaler på uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern.

Læs mere »
Skoler - Det Hvide Hus- Askov Højskole

Projektet består af opførelse af nyt fællesrum på 1600 m² og ombygning af eksisterende bygninger og glasforbindelsesgange mellem bygninger.

Læs mere »
Skoler - VUC, Esbjerg

Ombygning af gymnastiksal til ”Videncenter” samt etablering af forbindende gang mellem hovedbygning og ”Videncenter”.

Læs mere »
Skoler - Nordby Skole, Fanø

Til- og ombygning af Nordby Skole på Fanø til et moderne og tidssvarende læringsmiljø.

Læs mere »
Skoler - Nydamskolen, Sønderborg

Opførelse af nye lokaler til SFO som tilbygning til skolebyggeri.

Læs mere »
Skoler - Vardeegnens Efterskole

Projektet omfatter om- og tilbygning af Vardeegnens Efterskole. Naturfagslokaler, lærerområde og grupperum m.v.

Læs mere »
Skoler - Lykkesgårdskolen Varde

Projektet består af ny- og ombygning af Lykkesgård-skolen i Varde for Varde Kommune.

Læs mere »
Butik - Superbrugsen, Nr. Nebel

Projektet består af om- og tilbygning til Superbrugsen i Nr. Nebel.

Læs mere »
Daginstitution - Odden Daginstitution, Fanø

Projektet omhandler til- og ombygning af Odden Daginstitution beliggende på adressen Lodsvej 22, Nordby på Fanø.

Læs mere »
Daginstitution - RABU, Ribelund, Ribe

Projektet består af om- og tilbygning til Ribelund, Bøgeallé 3, hvor der bl.a. etableres en boenhed for autister.

Læs mere »
Etageboliger - 27 boliger ved Remisen i Brande, Ikast-Brande Kommune

For Junge Byg og Lejerbo i fællesskab opføres 27 lejligheder ved Remisen i Brande. Bygningen udføres med etager og projekteres i høj sikkerhedsklasse. Bygningen udføres som skivebyggeri med betonelementer som bærende dele. Facader udføres med skalmure af tegl.

Læs mere »
Etageboliger - Alfa Tower, Vejen

Projektet omfatter opførelse af 9 og 6 etagers bygninger, 9 etagers byggeri udføres i høj sikkerhedsklasse. Nybyggeriet er opført i hvid beton, glas og tegl, som lægger sig tæt op ad omkringliggende bygningers materialer, så helhedsindtrykket er bevaret. Der udføres p-kælder under bygningen, med parkeringsmulighed for kommende beboere. Stue og 1. sal udføres som åbent og transparent område, hvor Vejen Kommunes bibliotek fremover får til huse..

Læs mere »
Etageboliger - Jacobihuset AS, Varde

Projektet består af ombygning af gammel skolefløj beliggende Vestervold 2C, Varde.

Læs mere »
Etageboliger - Waldemarsgade, Ølgod

Projektet består af ombygning og sammenlægning af boliger på Waldemarsgade 2-6 i Ølgod. Ejendommens oprindelige 18 boliger ændres til 15 totalt renoverede boliger.

Læs mere »
Etageboliger- Allégade, Agerbæk

Projektet består af ombygning og sammenlægning af boliger på Allégade 11-15 i Agerbæk. Ejendommens oprindelige 12 boliger ændres til 10 totalt renoverede boliger.

Læs mere »
Etageboliger - Punkthuse for boligforeningen SØBO

For boligforeningen SØBO opføres 2 punkthuse i Sønderborg. Husene er på 4, 5 og 6 etager med i alt 65 boliger.

Læs mere »
Etageboliger - 42 Ungdomsboliger, Esbjerg

Projektet består af opførelse af nyt kollegiebyggeri i 8 etager plus kælder, bygningen er på midten adskilt på tværs af en svalegang, gælder dog ikke stueplan og kælder som er gennemgående.

Læs mere »
Etageboliger - Solgården, Vejen

Projektet omhandler renovering af 36 familieboliger for Vejen Boligforening.

Læs mere »
Etageboliger - 24 ejerboliger, Ølstykke

Projektet består af projektering og opførelse af 4 nye boligblokke i henholdsvis 2 og 3 etager, i alt 24 ejerboliger på hjørnet af Frederiksborgvej og stationsvej i Ølstykke.

Læs mere »
Etageboliger - Ådalen, Vejen

For Oxdal A/S er opfør 2 boligblokke, beliggende i Ådalen, Vejen

Læs mere »
Etageboliger - Frisvadvej, Varde

Projektet består af ombygning og renovering af 4 boliger på Frisvadvej i Varde.

Læs mere »
Boliger - Holbæk Kaserne Byg. 112

Projektet omfatter renovering/ombygning af den eksisterende kasernebygning. Bygning 112 ombygges til 2 erhversmål og 8 boliger.

Læs mere »
Boliger - Buen og Grønningen, Vamdrup

Om- og tilbygning af 9 dobbelthuse i Vamdrup, i alt 18 boliger.

Læs mere »
Boliger - Bakkegårdsparken, Vejen Boligforening

For Vejen Boligforening renoveres køkner, badeværelser og installationer i 96 boliger i Vejen.

Læs mere »
Boliger - Campus Allé, Varde

Projektet består af projektering og opførelse 26 nye almene familieboliger med fælleshus i Varde for Varde Boligadministration.

Læs mere »
Boliger - Hegnsgårdsvej i Årre

Projektet består af projektering og opførelse af 10 nye almene familieboliger med fælleshus (Senior bofællesskab) i Årre, Varde.

Læs mere »
Boliger - i Tjæreborg, Ribe Amts Boligselskab

Projektet består af projektering og opførelse af 10 nye almene familieboliger i Tjæreborg, Esbjerg.

Læs mere »
Boliger - 10 nye boliger, Alslev

Projektet består af projektering og opførelse af 10 nye almene familieboliger i Alslev, Varde.

Læs mere »
Boliger - Nørremarksvej, Varde

Projektet består af projektering og opførelse af 35 nye almene familieboliger med fælleshus i Varde.

Læs mere »
Boliger i Tistrup

Projektet består af projektering og opførelse af 4 nye almene familieboliger i Tistrup, Varde.

Læs mere »
Boliger - Familieboliger i Bryndum

Projektet består af projektering og opførelse 8 nye dobbelthuse, i alt 16 almene familieboliger i Bryndum ved Esbjerg for Boligforeningen Fremad

Læs mere »
Pleje - 10 Ældreboliger, Amaliehaven Sønderborg

Projektet består af 10 dobbelte ældreboliger på henholdsvis 70 m² og 85 m².

Læs mere »
Pleje - Plejeboliger, Ringkøbing-Skjern Kommune

Projektet består af projektering og opførelse af 8 almene plejeboliger med tilhørende fælles- og servicearealer i Ringkøbing.

Læs mere »
Sundhed - Nordborg Sundhedshus

Projektet består af ombygning af eksisterende rådhus til nyt sundhedshus. Ombygningen består bl.a. af tandlægeklinik, lægeklinikker samt fysioterapi med tilhørende træningssal.

Læs mere »
Sundhed - Aabenraa Psykiatriske Sygehus

Projektet består af et nyt psykiatrisk sygehus i Aabenraa med plads til op mod 115 sengeliggende patienter indenfor henholdsvis almen-, geronto- og børne- og ungdomspsykiatri.

Læs mere »
Sundhed - Hospice Gudenåen

Projektet består af et nyt hospice på grunden ved det tidligere Brædstrup sygehus med plads til 12 beboere. Desuden indrettes personalekontorer, køkkenfaciliteter, konferencerum mm.

Læs mere »
Sundhed - Augustenborg Seniorby, Amaliehaven

For Sønderborg Kommune opføres et moderne plejecenter i Augustenborg. Plejecentret består af 60 plejeboliger fordelt på 5 boenheder og en serviceenhed.

Læs mere »
Sundhed - Nyt lægehus i Skørping

Projektet omhandler opførelse af nyt lægehus i Skørping beliggende på Herman Bangsvej.

Læs mere »
Sundhed - Ny tandlægeklinik i Ribe

Projektet omhandler opførelse af ny privat tandlægeklinik i Ribe.

Læs mere »
Sundhed - Fanø Sundhedshus

Projektet består af om- og tilbygning af den tidligere Navigationsskole i Nordby på Fanø. Bygningerne er opført i 1 og 3 plan.

Læs mere »
Sundhed - Hospice, Sønderjylland

Projektet består af om- og tilbygning til Hospice Sønderjylland i Haderslev. Om- og tilbygningen består bl.a. af møde- og undervisningsfaciliteter samt medicinrum.

Læs mere »
Idræt - Tønder Sports- og Fritidscenter

Projektet består af en kombineret renovering af eksisterende haller og opførelse af en ny idrætshal, en ny multisal, et nyt cafeteria inkl. storkøkken samt diverse tilhørende omklædningsfaciliteter.

Læs mere »
Idræt - Ny idrætshal, Varde Gymnasium

Projektet består af en nyopførelse af en idrætshal med tilhørende teorilokale samt diverse omklædnings- og badefaciliteter samt depotrum.

Læs mere »
Idræt - Vejen Idrætscenter

Projektet består af en udbygning, bestående af en ny gymnastik- og springhal, samt en folkesal der kan rumme festligheder, møder og idræt. Derudover er udført flere ombygninger med mindre aktivitetsnicher og nyt receptionsområde.

Læs mere »
Kultur - Ribe Fritidscenter

Udvidelse af Ribe Fritidscenter er udført i 4 etaper for at sikre, at centret hele tiden kunne fungere 100 %.

Læs mere »
Kultur - Bramming Kultur- og Fritidscenter

Etablering af fysioterapi med tilhørende træningslokaler i forbindelse med om- og tilbygning af Bramming Kultur- og Fritidscenter.

Læs mere »
Administration - Tinghusgården, Odense

Projektet omfatter en tilbygning til retten i Odense. Bygningen består af 3 etager med facader muret i teglsten med lodrette bånd af alu-vinduer, kælder samt overdækket vognport, som er afskærmet med galvaniserede plader og stålskydeport.

Læs mere »
Administration - Falck station, Dalum

Projektet består af en totalombygning af bestående falckstationen i Dalum samt nybygning omfattende bl.a. kontor/mandskabsbygning, ambulancegarage, garage-anlæg i øvrigt samt ny vaskehal.

Læs mere »
Administration - Kontorhus til Scan Office, Esbjerg

Projektet omfatter om- og tilbygning af hovedsædet til Scan Office i Esbjerg, beliggende på Kvaglundvej i Esbjerg.

Læs mere »
Administration - Kontorhus til ScanNet, Kolding

Projektet omfatter nyt kontorhus i 3 etager med fuld kælder, beliggende på Birkemose Allé i Kolding. Kontorhuset består af en kombinationen af storkontorer og mindre, mere private kontorfaciliteter, der er bygget op omkring en kerne af mødelokaler, tekøkkener, teknikrum og toiletter.

Læs mere »
Administration - Kontorhus til Advodan, Grindsted

Projektet omfatter nyt kontorhus i 2 etager med delvis kælder, beliggende på Hedemarken i Grindsted. Kontorhuset består af en kerne i midten med ankomstareal og mødelokaler i stueetagen samt opholdsareal og kantine på 1.sal.

Læs mere »
Anlæg - Pælebro på Hvide Sande Havn

På Hvide Sande Havn anlægges en pælebro udført i beton på rammede pæle.

Læs mere »
Anlæg - Troldhøjen i Varde

Byggemodning af et nyt boligområde i den nordlige del af Varde, der fuldt udbygget vil komme til at indeholde ca. 250 boliger.

Læs mere »
Anlæg - BAUHAUS, Industrivej i Roskilde

Byggemodning af et grundareal i Roskilde for et nyt BAUHAUS, og forlængelsen af Industrivej omkring grundarealet.

Læs mere »
Anlæg - Grønnegade i Ølgod

Byggemodning af et nyt boligområde ved Grønnegade i Ølgod bestående af 13 stk. grunde.

Læs mere »
Anlæg - Agerbæk

Kloakrenovering af Agerbæk by. Ved renoveringen ændres kloakkerne fra fællessystem til separatsystem.

Læs mere »
Anlæg - Ølgod by, 6 veje

Kloakrenovering af seks veje i Ølgod by. Ved renoveringen ændres kloakkerne fra fællessystem til separatsystem.

Læs mere »
Anlæg - Ølgod by, 7 veje

Kloakrenovering af syv veje i Ølgod by. Ved renoveringen ændres kloakkerne fra fællessystem til separatsystem.

Læs mere »
Anlæg - Søparken i Tarm

Byggemodning af et nyt boligområde ved Søparken i Tarm bestående af 16 stk. grunde.

Læs mere »
Specialopgaver - Hangar, CPH Lufthavn

Projektet omfatter design af ny portal til bæring af port til hangar 142 i Kastrup lufthavn. Desuden brandsikring og ombygning af selve hangaren.

Læs mere »
Specialopgaver - Radartårn, Bækskov

Projektet omfatter opførelse af nyt 24,60 m højt radartårn, støbt i glideforskalling, og sidebygninger opført i stål.

Læs mere »
Erhverv - Vejen Forsyning, Vejen

Projektet omfatter renovering og ombygning af eksisterende kontor og værkstedsbygning beliggende på Gormsvej i Vejen

Læs mere »
Erhverv - BAUHAUS Valby

Projektet består af opførelse af nyt byggemarked på ca.17.600 m²

Læs mere »
Erhverv - Vejen Forsyning, lejemål til Fødevarestyrelsen

Projektet omfatter renovering og ombygning af eksisterende kontor og værkstedsbygning beliggende på Søndergade i Vejen

Læs mere »
Erhverv - Bauhaus Roskilde

Projektet består af opførelse af nyt byggemarked på ca.14.150 m2

Læs mere »
Erhverv - Silvan, Holbæk

Projektet omfatter opførelse af nyt byggemarked på ca. 4.800 m².

Læs mere »
Erhverv - FORCE Technology

Projektet omfatter opførelse af bygning for nyt højtrykslaboratorium. Bygningen indeholder bl. a. kalibreringshal og kontorer.

Læs mere »
Erhverv - Bauhaus Aalborg

Projektet består af opførelse af om- og tilbygning af byggemarked på ca. 10.300 m2

Læs mere »
Erhverv - Silvan, Odense

Projektet omfatter opførelse af nyt byggemarked på ca. 4.100 m²

Læs mere »
Erhverv - Bauhaus Ishøj

Projektet består af opførelse af nyt byggemarked på ca.13.700 m²

Læs mere »
Kirker - Gesten Kirke

Projektet omfatter nedrivning af eksisterende tårn og opførelse af nyt tårn, samt nye komplette VVS-installationer.

Læs mere »
Åhaven, Gjellerupvej i Varde

Læs mere »

Seneste nyt

Prækvalificeret til Kildemosen - Ny børneinstitution i Kolding

Ingeniørgruppen er prækvalificeret sammen med Totalentreprenør NEM BYG Tjæreborg A/S og arkitekterne TEKT A/S, Transform ApS og VEGA Landskab ApS

Læs mere »