Idrætshal, Varde Gymnasium

År:2016  
 

Projektet omfatter opførelse af en ny idrætshal i totalentreprise.

Idrætshallen opføres som en selvstændig bygning.

Idet den bestående bygningsmasse er meget bastant i sin udformning, opføres den nye Idrætshal i tilsvarende ”tunge” materialer.

For at den nye Idrætshal ikke skal virke for dominerende, etableres den delvist nedgravet i terræn.

Type: Sport, fritid og kultur
Bygherre: Varde Gymnasium.
Areal: 1650 m²
Ydelser: Bygherrerådgivning
Anlægssum: Ca. 13,7 mio. kr. ekskl. moms
Samarbejdspartner: Ries & Pedersen
  Varde Gym1
  Idrætshal, Varde Gymnasium