Nyheder

Rigtige mænd løbet 2019

År: 2019​

Ingeniørgruppens mænd deltog i "Rigtige mænd løbet" i Haderslev, med 3 hold, hver med tre mænd.

Ingeniørgruppen Støtter Team Dammark Rally

År: 2019​

Ingeniørgruppen har en medarbejder som kører i Team Dammark Rally.

Pålidelighedsløb drejer sig om at køre den rigtige vej indenfor en fastsat tidsramme.

I pålidelighedsløb er der primært lagt vægt på, at en given rute gennemkøres med en bestemt gennemsnitshastighed, sekundært at den givne rute findes ved hjælp af kort og rutebog.

Løbsruten består af flere etaper, der afgrænses af opgivne tidskontroller.

Der kan forekomme følgende typer af etaper: Pålidelighedsetaper, specialetaper og sekundetaper. Køreordren minder lidt om en orienterings-køreordre.

​Besøg af 10 bygningskonstruktører på en byggeplads i Varde

År: 2018​

​Thomas Deleuran Hansen havde mandag den 17. december, fornøjelsen af at vise byggepladsen på den gamle Opelgrund i Varde med 38 boliger, frem til ti studerende bygningskonstruktører fra 3. semester på EASV.

"Det er altid sundt at blive udfordret med spørgsmål og andre tilgange til processerne."​​

Blue Water Stafetten 2018

​Igen i år deltog Ingeniørgruppen AS i Blue Water Stafetten, dog kun med et hold i år, men flere kollegaer mødte op for at heppe på de deltagende

Den årlige finale i firma-flugtskydning​

​Ingeniørgruppen deltog med et herrehold og et damehold, til firma-flugtskydning.

Som det er tydeligt at se på billedet, vandt pigerne igen i år, deres klasse.

Drengene troede også at de vandt, og nåede lige at få guldet, inden dommerne fik talt ordentligt sammen. Billederne er efter dommernes første sammentælling, drengene blev dog kun nr. 2

"Den gamle Opel-grund"    -38 boliger på Enghavevej 2-4 i Varde​

På den gamle ”Opel Grund” i Varde, opfører Varde Bolig Administration 38 boliger, et spændende byggeri lige ned til Varde å. Dette udfordrer bæreevnen i jorden hvorfor det er krævet at der rammes pæle ned.

Grunden er endvidere kortlagt som forurenet, hvorfor der udføres tiltag for at inddæmme og bort ventilere forureningen fremfor en noget dyrere og miljø belastende opgravning, bortkørsel og deponering af det forurenede jord.

Eksisterende bygninger er nedbrudt og der er rammet 305 pæle i jorden. Jord og kloakarbejder er desuden næsten afsluttet, støbearbejder pågår og elementer rejses fra uge 39.

Således er det planen at alle beton elementer er rejst inden jul og byggeriet skal planlagt stå færdigt ved udgangen af 2019.​​

Vestervold 2A - 2B, Varde

​På grunden hvor den gamle sct. Jacobi skole har lagt, har der gennem længere tid været bygge og renoverings arbejder.

Nu lukkes de sidste 2 byggetomter med i alt 12 boliger. Varde Bolig Administration har købt de eksisterende fundamenter og bygger videre herpå.

Ingeniørgruppen er totalrådgiver for bygherren og arbejdet er udbudt i hovedentreprise.

Der bliver 2 blokke med hhv. 3 boliger i 2 plan i den ene og 9 boliger i 3 plan i den anden.

Byggeriet bliver tildels betonelementer som skalmures, og træelementer med beklædning og mursten. Byggeriet er så småt startet op og forventes at stå færdigt ved udgangen af 2019.

​Administrationsbygning til Skat, Gældstyrelsen i Middelfart

Ingeniørgruppen AS er pt. i samarbejde med NEM Byg A/S ved at ombygge en ældre bygning der tidligere har fungeret som psykiatrisk hospital, under det oprindelige Statshospital i Middelfart

Bygningen som renoveres til administrationsbygning for Gældstyrelsen er på 1.944 m2, fordelt på stue og 1sal. Herudover er der fuld kælder som kun renoveres i mindre grad.​

Opførelse af 52 almene lejligheder​​ på Præstevænget i Vejen

​Ingeniørgruppen AS har sammen med arkitektfirmaet Vallentin Haugland vundet totalrådgivning i forbindelse med opførelse af Præstevænget, afd. 70, Vejen - 52 boliger i Vejen for Haderslev Andelsboligforening (HAB). Boligerne fordeles i 4 boligblokke på hver 5 etager. Byggeriet opføres på en tidligere erhvervsgrund, hvor de gamle fabriksbygninger nedbrydes i forbindelse med byggeriet.

Ingeniørgruppen AS er valgt som totalrådgiver på opgaven og varetager alle ingeniørdiscipliner i projekteringen samt byggeledelse i udførelsesfasen.​

Travl dag med Ingeniørgruppen AS

Det var en travl dag for Ingeniørgruppen AS, lørdag den 9. september, da en del af de ansatte var til halvmarathon på Storebæltsbroen og en anden del var til den årlige flugtskydnings-finale.

Halvmarathon på Storebæltsbroen​

Ingeniørgruppen stillede op med 7 man og en kvinde, til broløbet, Storebælt halvmarathon.

​Det var en våd, kold og ikke mindst hård fornøjelse, men alle gennemførte

Flugtskydning​

Ingeniørgruppen deltog med to hold, et herrehold og et damehold, hvor dameholdet vandt guld og beholdte førstepladsen fra sidste år.​

Blue Water Stafetten 2017

​​Igen i år var medarbejdere fra Ingeniørgruppen trukket i løbetøjet, for at deltage i Blue Water Stafetten.

Ingeniørgruppen deltog med to hold, et hold fra afdelingen i Vejen og et hold fra afdelingen i Varde.​

Ingeniørgruppen A/S
Nordre Boulevard 88A
6800 Varde
Tlf.: 75 22 17 11

Ingeniørgruppen A/S

Grønhøjgade 45 

6600 Vejen

Tlf.: 75 36 29 66

Varde

Ingeniørgruppen AS

Nordre Boulevard 88a

6800 Varde

Tlf.: 75 22 17 11

​E-mail: igv@igv.dk

CVR: 19555496

Vejen​

Ingeniørgruppen AS

Grønhøjgade 45

6600 Vejen

Tlf.: 75 36 29 66

​E-mail: igv@igv.dk

CVR: 19555496