Boliger​

Præstevænget, Vejen

År: 2018​

Præstevænget i Vejen er et tidligere fabriksområde omdannes til et almennyttigt boligområde med nye familielejligheder og udemiljøer.

Projektet består af opførelse af 4 punkthuse med i alt 52 boliger. Hvert punkthus består hver af 13 boliger fordelt på 5 etager. Alle lejligheder får terrasse, altan eller tagterrasse.

Bygningerne udføres som skivebyggeri med betonelementer som bærende dele, mens facader udføres med skalmure af tegl.

​Type:

Almene Boliger, Nybyggeri

Bygherre:

HAB Præstevænget

Areal:

Ca. 5.100 m2

Status:​

Under opførelse, forventet ibrugtagning marts 2020

Ydelser

Totalrådgiver, projek-tering af alle ingeniør-ydelser, byggeledelse og fagtilsyn i udførelsesfasen. 

Anlægssum:

Entrepriseform;

Ca. 55 mio.kr. (ekskl. moms)

Udbudt i fag-/ storentreprise

Samarbejdspartnere:

Arkitektfirmaet Vallentin Haugland A/S

Irma byen 8, Rødovre

År: 2018​

Projektet omfatter opførelse af 2 boligblokke med i alt 85 boliger på delområde 8. Boligblokkene opføres i henholdsvis 5 og 6 etager. Bygningerne udføres med varierende højder og tagflader. 

Facaderne udføres som åbne facader med frit hængende karnapper og med gennemgående altaner. Altanerne brydes af lodrette murpiller, der spiller en markant rolle i hele facadeudtrykket.

Bygningerne udføres som skivebyggeri med betonelementer som bærende dele, mens facader udføres med skalmure af tegl.

​Type:

Nybyggeri, Etagebyggeri, boligbyggeri

Bygherre:

PKA A/S

Areal:

8.400 m2

Status:​

Projektering

Ydelser

Totalrådgiver

Alle ingeniørdiscipliner, herunder byggeledelse, sikkerhedsledelse

og fagtilsyn i byggeperioden.

Anlægssum:

Ca. 175 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

PKA A/S (via bygherrerådgiver DEAS A/S), OXDAL A/S og arkitektfirmaet Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S.

38 boliger på Opelgrunden, Varde

År: 2018​

Projektet består af opførelse af et nyt etagebyggeri med 38 almene boliger på den tidligere Opel-grund, hvor der tidligere har været værksted og bilsalg.

Byggefelterne er udformet således, at der tilnærmelsesvis opnås en karréstruktur, samtidig med at der er friholdt et større areal mod Varde Å.

Byggeriet består af sammenbyggede boligkerner i op til 3 etager. Alle boliger opføres med altaner, der vender ind til gårdrummet med udsigt over åen.

Bygningen udføres som skivebyggeri med betonelementer som bærende dele. Facader udføres med skalmure af tegl.

​Type:

Almene Boliger, Nybyggeri

Bygherre:

Varde Boligadministration

Areal:

Ca. 3.800 m2

Status:​

Under opførelse, forventet ibrugtagning sommer 2019

Ydelser

Totalrådgiver, projektering af alle ingeniør-ydelser, byggeledelse og fagtilsyn i udførelsesfasen. 

Anlægssum:

Entrepriseform;

Ca. 53 mio.kr. (inkl. moms)

Udbudt i fagentreprise

Samarbejdspartnere:

DNA Arkitekter A/S

Åhaven, Varde

År: 2017

Projektet består af opførelse af et nyt etagebyggeri med 18 almene boliger på Gellerupvej i Varde.

Byggeriet opføres i 2 etager med 9 lejligheder i stueplan og på 1. sal. Lejlighederne har alle udsigt ud til Varde Å.

Bygningen udføres som skivebyggeri med beton-elementer som bærende dele. Facader udføres med en kombination af skalmure af tegl og en letbeklædning med skiffer

​Type:

Almene Boliger, Etagebyggeri, Nybyggeri

Bygherre:

Arbejdernes Andelsboligforening

Areal:

Ca. 1.800 m2

Ydelser

Totalrådgiver, projek-tering af alle ingeniør-ydelser, byggeledelse og fagtilsyn i udførelsesfasen. 

Anlægssum:

Ca. 33 mio. kr. (inkl. moms)

Samarbejdspartnere:

DNA Arkitekter A/S

Alfa Tower, Vejen

År: 2018​

Projektet omfatter opførelse af 9 og 6 etagers bygninger, 9 etagers byggeri udføres i høj sikkerhedsklasse.

Nybyggeriet er opført i hvid beton, glas og tegl, som lægger sig tæt op ad omkringliggende bygningers materialer, så helhedsindtrykket er bevaret.

Der udføres p-kælder under bygningen, med parkeringsmulighed for kommende beboere.

Stue og 1. sal udføres som åbent og transparent område, hvor Vejen Kommunes bibliotek fremover får til huse..

​Type:

Bolig-/erhvervsbyggeri

Bygherre:

Alfa Tower A/S

Areal:

7.800 m2 i 9 etager inkl. kælder

Status:​

Projektering

Ydelser

Totalrådgiver. Alle ingeniørdiscipliner, herunder byggeledelse, sikkerhedsledelseog fagtilsyn i byggeperioden

Anlægssum:

Ca. 90 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

DNA Arkitekter

​Nordborg Andelsboligforening afd. 13, Havnbjerg

År: 2018

​Projektet er en gennemgribende renoveringsopgave for Nordborg Andelsboligforening. 52 familieboliger i Havnbjerg skal have ny klimaskærm, herunder nye murede facader, der efterisoleres, nye vinduer og nyt tag. Der etableres nyt ventilationsanlæg i alle lejligheder. 18 af boligerne skal også gennemgå en indvendig totalrenovering med nye badeværelser og køkkener, udover at krav til tilgængelighed er opfyldt i boligerne.Projektet er støttet af Landsbyggefonden.

​Type:

Almene Boliger, Ombygning og Renovering​

Bygherre:

Nordborg Andelsboligforening

Areal:

Ca. 6000 m2

Ydelser

Projektering af alle ingeniørydelser og fagtilsyn i udførelsesfasen.

Anlægssum:

Ca. 41,4 mio. kr. (ekskl. moms)

Samarbejdspartnere:

Totalrådgiver - Arkitekterne Blaavand & Hansson A/S

27 boliger ved Remisen i Brande, Ikast-Brande Kommune

År: 2015

For Junge Byg og Lejerbo i fællesskab opføres 27 lejligheder ved Remisen i Brande. Bygningen udføres med etager og projekteres i høj sikkerhedsklasse. Bygningen udføres som skivebyggeri med betonelementer som bærende dele. Facader udføres med skalmure af tegl.

​Type:

Almene boliger, etagebyggeri, nybyggeri

Bygherre:

Junge Byg A/S og Lejerbo i fællesskab

Areal:

2.900 m2 i 9 etager

Status:​

Under opførelse

Ydelser

Alle ingeniørdiscipliner, herunder fagtilsyn i byggeperioden

Anlægssum:

Ca. 29 mio. kr. ekskl. moms og ekskl. grundkøb

Samarbejdspartnere:

Domo Arkitekter og Junge Byg A/S

Jacobihuset AS, Varde

År: 2015​

Projektet består af ombygning af gammel skolefløj beliggende Vestervold 2C, Varde. Skolefløjen ombygges til 18 moderne og tilgængelige boliger. Kun det gamle ”skelet” bibeholdes, således at bygningen efter ombygningen i princippet fremstår som en ny bygning.

​Type:

Boliger, Etagebyggeri, Ombygning og Renovering

Bygherre:

Varde Bolig Administration

Areal:

Ca. 2.500 m2

Ydelser

Totalrådgiver, projektering af alle ingeniørydelser, byggeledelse og fagtilsyn i udførelsesfasen

Anlægssum:

Ca. 31,5 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

DNA ARKITEKTER, Varde

Waldemarsgade, Ølgod

År: 2013

Projektet består af ombygning og sammenlægning af boliger på Waldemarsgade 2-6 i Ølgod. Ejendommens oprindelige 18 boliger ændres til 15 totalt renoverede boliger.

Der udføres ny boligindretning og alle installationer udskiftes. Klimaskærmen renoveres, herunder udskiftning af alle døre og vinduer samt op-muring af ny gavl. Derudover udføres tilgængelighed ved bl.a. etablering af en indvendig elevator.

Projektet er støttet af Landsbyggefonden.

​Type:

Almene boliger, Etagebyggeri, Ombygning og Renovering

Bygherre:

Varde Boligadministration

Areal:

Ca. 1.200 m²

Ydelser

Totalrådgiver, projektering af alle ingeniørydelser, byggeledelse og fagtilsyn i udførelsesfasen

Anlægssum:

Ca. 10,3 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

Tegnestuen Bruun ApS

Arkitektfirmaet Søren Morns MAA ApS

Allégade, Agerbæk

År: 2013

​Projektet består af ombygning og sammenlægning af boliger på Allégade 11-15 i Agerbæk. Ejendommens oprindelige 12 boliger ændres til 10 totalt renoverede boliger.

Der udføres ny boligindretning og alle installationer udskiftes. Der udføres ny klimaskærm, herunder efterisolering og opmuring af ny formur samt udskiftning af alle vinduer og døre.

I forbindelse med ombygningen udføres ejendommen med nye overdækkede altaner og svalegange. Derudover udføres et nyt udvendigt trappe- og elevatortårn, således at krav til tilgængelighed er opfyldt til alle lejligheder.

Projektet er støttet af Landsbyggefonden

​Type:

Almene boliger, Etagebyggeri, Ombygning og Renovering

Bygherre:

Varde Boligadministration

Areal:

Ca. 940 m²

Ydelser

Totalrådgiver, projektering af alle ingeniørydelser, byggeledelse og fagtilsyn i udførelsesfasen.

Anlægssum:

Ca. 8,9 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

Tegnestuen Bruun ApS

Arkitektfirmaet Søren Morns MAA ApS

Punkthuse for boligforeningen SØBO

År: 2012

​For boligforeningen SØBO opføres 5 punkthuse i Sønderborg. Etape 1 består af 2 huse på 5 og 6 etager med i alt 29 boliger. Etape 2 består af 3 huse på 4 og 5 etager med i alt 36 boliger.

​Type:

Almene boliger, etagebyggeri

Bygherre:

Boligforeningen SØBO

Areal:

Etape 1 - ca. 2.600 m²

Etape 2 - ca. 3.200 m²

Ydelser

Ingeniør på projektering af anlæg, kloak, konstruktioner, vvs-installationer og ventilation Tilsyn i byggefasen

Anlægssum:

Etape 1 - ca. 26 mio. kr

Etape 2 - ca. 31 mio. kr.

Samarbejdspartnere:

Arkitekterne Blaavand og Hansson

42 Ungdomsboliger, Esbjerg

År: 2011

Projektet består af opførelse af nyt kollegiebyggeri i 8 etager plus kælder, bygningen er på midten adskilt på tværs af en svalegang, gælder dog ikke stueplan og kælder som er gennemgående.

​Type:

Ungdomsboliger

Bygherre:

Boligforeningen Ungdomsbo, Esbjerg

Areal:

Ca. 2700 m²

Ydelser

Projektering af betonelementer

Anlægssum:

Ca. 33,5 mio. kr.

Samarbejdspartnere:

MT Højgaard A/S, Esbjerg N

Solgården, Vejen

År: 2012

Projektet omhandler renovering af 36 familieboliger for Vejen Boligforening. Renoveringen omfatter en total renovering af alle boliger, herunder ny boligindretning, nye skalmure og nye præfabrikerede altaner.

Projektet er støttet af Landsbyggefonden.

​Type:

Almene boliger, etagebyggeri, Ombygning og Renovering

Bygherre:

Vejen Boligforening

Areal:

Ca. 3.200 m²

Ydelser

Totalrådgiver, projektering af alle ingeniørydelser, byggeledelse og fagtilsyn i udførelsesfasen

Anlægssum:

Ca. 24 mio. kr.

Samarbejdspartnere:

Tegnestuen Bruun ApS

Arkitektfirmaet Søren Morns MAA ApS

24 ejerboliger, Ølstykke

År: 2009

Projektet består af projektering og opførelse af 4 nye boligblokke i henholdsvis 2 og 3 etager, i alt 24 ejerboliger på hjørnet af Frederiksborgvej og stationsvej i Ølstykke.

​Type:

Boliger, Nybyggeri, Etagebyggeri

Bygherre:

Oxdal A/S

Areal:

Ca. 2600 m²

Ydelser

Udarbejdelse af konstruktionsprojekt

Anlægssum:

Ca. 42 mio. kr.

Samarbejdspartnere:

Arkitekterne Vejen A/S

Du kan redde liv

Vi er en del af Hjertestarter-Netværket​

Varde​

Ingeniørgruppen AS

Nordre Boulevard 88a

6800 Varde

Tlf.: 75 22 17 11

Vejen​

Ingeniørgruppen AS

Grønhøjgade 45

6600 Vejen

Tlf.: 75 36 29 66

Bliv ringet op

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Ingeniørgruppen A/S
Nordre Boulevard 88A
6800 Varde
Tlf.: 75 22 17 11

Ingeniørgruppen A/S

Grønhøjgade 45 

6600 Vejen

Tlf.: 75 36 29 66