Boliger​

Bülowsvej, Sønderborg

År: 2020

Opførelse af 50 nye almene boliger bestående af 12 rækkehuse i to plan og 2 stk. 4 etagers boligblokke indeholdende 38 lejligheder. 

Byggeriet opføres i bæredygtige sten fra Egernsund Tegl. Desuden opføres hybrid solcelleanlæg, el-standere til biler og områder med grønne tage til en bedre absorbering af regnvand.

Projektet skal DGNB certificeres til guld, hvilket betyder, at byggeriet skal score positivt på i alt 214 kriterier i løbet af den samlede proces fra projektering til aflevering.

​Type:

Almene boliger, nybyggeri

Bygherre:

Boligforeningen SØBO

Areal:

Ca. 5.400 m²

Ydelser:

Projektering af alle ingeniørydelser og fagtilsyn i udførelsesfasen.

Anlægssum:

Ca. 55 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

Arkitekterne Blaavand & Hansson A/S

Klosterkløften, Kruså

År: 2019

Projektet er et landsbyggefond projekt, hvor de bestående boliger nedrives til fundamenterne, hvorpå der genopføres 18 nye og moderne tilgængelighedsboliger.

​Type:

Ombygning- og nybyggeri

Bygherre:

Bolig Syd

Areal:

2.640 m²

Ydelser:

Projektering af tekniske installationer.

Anlægssum:

Ca. 25.3 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

Arkitekterne Blaavand & Hansson A/S

HAB afd. 58, Engelparken (Etape 1) 

År: 2019

Nybyggeri af 24 almene boliger, fordelt på 8 rækkehuse på 100m2 og 16 rækkehuse på 110m2. 

Boligareal 2640m2, med parkeringspladser.​

​Type:

Almene boliger, nybyggeri

Bygherre:

HAB afd. 58, Engelparken 

Areal:

2.640 m²

Ydelser:

Totalrådgiver, herunder projektering af alle ingeniørydelser samt bygge- og sikkerheds-ledelse og fagtilsyn i udførelsesfasen.

Samarbejdspartnere:

Tegnestuen Mejeriet

Varde, Vestervold 2A – 2B, Sct. Jacobi

År: 2019

Projektet består af opførelse af 2 nye boligblokke med i alt 12 moderne og tidssvarende familieboliger centralt beliggende lige i baghaven til torvet i Varde by.

Bygning 1 opføres i 3 etager med 9 boliger. Bygningen udføres med skalmurede betonbagvægs-elementer og fladt tag med tagpap. Bygningen forsynes med elevator. Bygning 2 opføres med 3 lejligheder i 2 plan. Bygningen opføres som skaluret med lette bagvægskonstruktioner og opføres på henholdsvis 98 – 109 m² - enten med adgang til lille terrasse eller altan samt parkeringsplads i kælderen. Byggeriet er med dets moderne udtryk designet med respekt for de omkringliggende bygninger, hvoraf flere har historisk værdi.

​Type:

Almene boliger, nybyggeri

Bygherre:

Varde Bolig Administration

Areal:

1.200 m²

Ydelser:

Totalrådgiver, herunder projektering af alle ingeniørydelser samt bygge- og sikkerheds-ledelse og fagtilsyn i udførelsesfasen.

Anlægssum:

Ca. 16,9 mio. kr. (inkl. moms)

Samarbejdspartnere:

DNA Arkitekter A/S

Hvide Sande, Langsand

År: 2019

Projektet består i opførelse af 4 forskellige typer ferielejligheder i hjertet af Hvide Sande ved Ringkøbing fjord, havnemiljøet og lystbådehavnen.

​Ferielejlighederne er en del af ejerforeningen Langsand Langs Vand, der er kendetegnet ved en helt unik arkitektonisk fremtræden baseret på materialevalg med minimal vedligeholdelse, tidssvarende og moderne indretning, med al den komfort man kan ønske af en ferielej-lighed samt et nærområde med små kanaler og en helt speciel maritim stemning - beliggende mellem fjord og hav.

Nærhed til vand er en essentiel faktor, der skabes ved udgravninger af vandkanaler. Kanalerne tilkobler sig lystbådehavnen i nord og kanaludløbet i syd ved Slusehusene. Kanalernes opbygning skaber aflange halvøer, der huser projektets mange boliger. 

Boligernes adgangsveje etableres på halvøernes nordlige del, hvor det enkelte hus´ ankomstområde består af en hyggelig gårdhave, der også tilgodeser parkering.

Alle boliger har udsyn og adgang til kanalen fra opholdsrummene og terrasse

​Type:

Opførelse af ferielejligheder, etape 1

Bygherre:

Hvide Sande Havn

Areal:

1.350 m²

Status:​

Etape 1 er udført

Ydelser:

Ingeniørrådgivning, projektering og byggeledelse ifm. huse- og anlægsarbejder

Anlægssum:

Ca. 18 mio. kr. (Etape 1)

Samarbejdspartnere:

Arkitektfirmaet Bay Arch

Ved Amagerbanen, København S

År: 2019

Projektet består af 30 byhuse i 6- og 8 etager med 2 terrasser/små forhaver, rummelige 2-, 3- og 4- værelseslejligheder med altan og en variation i størrelse, der giver muligheder for at skabe

trivsel for både den store børnefamilie, singler og par uden børn.

Øverst opføres skønne penthouselejligheder, med 2 tagterrasser, der placeres, så man får sit helt private uderum uden kig fra naboer.

​Mangfoldighed, det gode liv og fællesskab er kodeord for designet af dette helt unikke byggeri.

Her er grundtanken, at en variation af boligformer og størrelser giver plads til forskellighed og et stærkt fællesskab i denne ejerforening

​Type:

Ejerboliger, etagebyggeri 

Bygherre:

Oxdal ved Amagerbanen ApS

Areal:

Ca. 2.587 m²

Status:​

Under opførelse

Ydelser:

Bygherre- og totalrådgiver, herunder projek-

tering af alle ingeniørydelser samt bygge- og sikkerhedsledelse og fagtilsyn i udførelsesfasen.

Anlægssum:

Ca. 90 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S

Alfa Tower, Vejen

År: 2019

Projektet omfatter opførelse af 9 og 6 etagers bygninger, 9 etagers byggeri udføres i høj sikkerhedsklasse.

Nybyggeriet er opført i hvid beton, glas og tegl, som lægger sig tæt op ad omkringliggende bygningers materialer, så helhedsindtrykket er bevaret.

Der udføres p-kælder under bygningen, med parkeringsmulighed for kommende beboere.

Stue og 1. sal udføres som åbent og transparent område, hvor Vejen Kommunes bibliotek fremover får til huse..

​Type:

Bolig-/erhvervsbyggeri

Bygherre:

Alfa Tower A/S

Areal:

7.800 m2 i 9 etager inkl. kælder

Status:​

Projektering

Ydelser:

Totalrådgiver. Alle ingeniørdiscipliner, herunder byggeledelse, sikkerhedsledelseog fagtilsyn i byggeperioden

Anlægssum:

Ca. 90 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

DNA Arkitekter

Eilif Krogagersvej, Tjæreborg

År: 2019

Projektet består af projektering og opførelse af 22 nye almene Handicapvenlige familieboliger med fælleshus på Eilif Krogagersvej i Tjæreborg.

Byggeriet består af et centralt placeret fælleshus med 5 omkringliggende kubistiske klynger med 1-plans boliger. Hver klynge er af hensyn til kørestolsbrugere udlagt til niveaufrit med omkransende fritvoksende hække. Til byggeriet etableres 33 parkeringspladser fordelt på 21 p-pladser og 2 HC-pladser.​

​Type:

Almene handicapvenlige familieboliger

Bygherre:

Varde Bolig Administration

Areal:

Ca. 2.400 m²

Status:​

Under opførelse

Ydelser:

Totalrådgiver, projektering af alle ingeniør-

ydelser, byggeledelse og fagtilsyn i udførelses-

fasen.​

Anlægssum:

Ca. 23,5 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

DNA Arkitekter A/S

Sveistrups Have, Vejen

År: 2018​

Præstevænget i Vejen er et tidligere fabriksområde som omdannes til et almennyttigt boligområde med nye familielejligheder og udemiljøer.

​Projektet består af opførelse af 4 punkthuse med i alt 52 boliger. Hvert punkthus består hver af 13 boliger fordelt på 5 etager. Alle lejligheder får terrasse, altan eller tagterrasse.

​Bygningerne udføres som skivebyggeri med betonelementer som bærende dele, mens facader udføres med skalmure af tegl

​Type:

Almene Boliger, Nybyggeri

Bygherre:

HAB Præstevænget

Areal:

Ca. 5.100 m2

Status:​

Under opførelse, forventet ibrugtagning marts 2020

Ydelser:

Totalrådgiver, projek-tering af alle ingeniør-ydelser, byggeledelse og fagtilsyn i udførelsesfasen. 

Anlægssum:

Entrepriseform;

Ca. 55 mio.kr. (ekskl. moms)

Udbudt i fag-/ storentreprise

Samarbejdspartnere:

Arkitektfirmaet Vallentin Haugland A/S

Enghavevej 2a-2g, Varde

År: 2018​

Projektet består af opførelse af et nyt etagebyggeri med 38 almene boliger på den tidligere Opel-grund, hvor der tidligere har været værksted og bilsalg.

Byggefelterne er udformet således, at der tilnærmelsesvis opnås en karréstruktur samtidig med, at der er friholdt et større areal mod Varde Å.

Byggeriet består af sammenbyggede boligkerner i op til 3 etager. Alle boliger opføres med altaner, der vender ind til gårdrummet med udsigt over åen.

​Bygningen udføres som skivebyggeri med betonelementer som bærende dele. Facader udføres med skalmure af tegl.

​Type:

Almene boliger, nybyggeri​

Bygherre:

Varde Bolig Administration​

Areal:

Ca. 3.800 m²​

Ydelser:

Totalrådgiver, projektering af alle ingeniør-

ydelser, byggeledelse og fagtilsyn i udførelses-

fasen.​

Anlægssum:

Ca. 53 mio. kr. (inkl. moms)​

Samarbejdspartnere:

DNA Arkitekter A/S​

Storegade 44-46, Varde

År: 2018

​Projektet består af opførelse af et nyt etagebyggeri med 12 almene boliger på Storegade 44-46 i Varde. Boligerne opføres i to bygninger i 2 etager.

Bygningerne udføres med adgang via udvendige trapper/altangange på gårdsiden.

Bygningerne udføres med skalmurede betonbagvægselementer.

Tagkonstruktionen udføres med traditionel trægitterspær, beklædt

med tegl.

Projektet er støttet af Landsbyggefonden.

​Type:

Almene boliger, nybyggeri

Bygherre:

Varde Bolig Administration

Areal:

Ca. 1.200 m²

Ydelser:

Totalrådgiver, projektering af alle ingeniør-ydelser, herunder byggeledelse og fagtilsyn

i udførelsesperioden.

Anlægssum:

Ca. 11,2 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

DNA Arkitekter A/S

Nordborg Andelsboligforening afd. 13, Havnbjerg

År: 2018

​Projektet er en gennemgribende renoveringsopgave for Nordborg Andelsboligforening. 52 familieboliger i Havnbjerg skal have ny klimaskærm, herunder nye murede facader, der efterisoleres, nye vinduer og nyt tag. Der etableres nyt ventilationsanlæg i alle lejligheder. 18 af boligerne skal også gennemgå en indvendig totalrenovering med nye badeværelser og køkkener, udover at krav til tilgængelighed er opfyldt i boligerne.Projektet er støttet af Landsbyggefonden.

​Type:

Almene Boliger, Ombygning og Renovering​

Bygherre:

Nordborg Andelsboligforening

Areal:

Ca. 6000 m2

Ydelser:

Projektering af alle ingeniørydelser og fagtilsyn i udførelsesfasen.

Anlægssum:

Ca. 41,4 mio. kr. (ekskl. moms)

Samarbejdspartnere:

Totalrådgiver - Arkitekterne Blaavand & Hansson A/S

Irma byen delområde 8, Rødovre

År: 2018​

Svanehusene er svanemærkede og nogle af Danmarks første nyopførte lejeboliger, som er udført med fokus på bæredygtighed, ressourceoptimering og et sundt indeklima.

​Svanehusene er beliggende i Delområde 8 i Irmas tidligere arealer i Rødovre, også kendt som IrmaByen.

Bebyggelsen er opført som skalmuret, i en rødbrunlig teglsten og med bagmur af betonelementer. På facaden er der indlagt felter mellem vinduerne, hvor murværket fremstår tilbagetrukket/fortandet.

​Boligblokkene er opført i 5 og 6 etager med lejemål på henholdsvis 89 og 119 m². Begge bolig-blokke er udført med kælder, som indeholder teknik, depotrum, cykelparkering samt faciliteter for vicevært.

Alle 84 lejeboliger har enten indeliggende terrasse eller altan, som giver Svanehusene et stilrent, nordisk ydre og eftertragtede uderum

​Type:

84 lejligheder

Bygherre:

PKA A/S

Areal:

Ca. 8.400 m²

Ydelser:

Totalentreprise. Alle ingeniørdiscipliner, herunder byggeledelse, sikkerhedsledelse og fagtilsyn i byggeperioden. Projektansvarlig for svanemærkning

Anlægssum:

Ca. 175 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

Vilhelm Lauritzen Arkitekster A/S

Irma byen delområde 4, Rødovre

År: 2018​

Kobberhusene består af 16 eksklusive byhuse opført i 3 etager fra 132 til 164 m², indeholdende 5 og 6 værelser. Kobberhusene er beliggende i Delområde 4 i Irmas tidligere arealer i Rødovre, også kendt som IrmaByen. Byggeriet er opført i smukke danske Strøjer teglsten i hver sin individuelle, naturlige nuance samt detaljer i kobber.

Med enkle linjer og stort lysindfald er der skabt nogle rummelige boliger i klassisk skandinavisk stil med optimale rammer for, at lyset kan strømme ind.

Alle huse har små forhaver ud mod det lille gadeforløb samt private terrasser ud til områdets vandforløb på husenes modsatte side.

Alle boliger har eget redskabsrum samt parkering på egen grund

​Type:

16 byhuse i 3 etager 

Bygherre:

Oxdal Invest

Areal:

Ca. 2.400 m²

Ydelser:

Totalentreprise. Alle ingeniørdiscipliner, herunder byggeledelse, sikkerhedsledelse og fagtilsyn i byggeperioden

Anlægssum:

Ca. 25 mio. kr. (ekskl. moms)

Samarbejdspartnere:

Vilhelm Lauritzen Arkitekster A/S

Åhaven, Varde

År: 2017

Projektet består af opførelse af et nyt etagebyggeri med 18 almene boliger på Gellerupvej i Varde, udført som hovedentreprise.

Byggeriet er opført i 2 etager med 9 lejligheder i stueplan og på 1. sal. Lejlighederne har alle udsigt ud til Varde Å. Bygningen er udført som skivebyggeri med betonelementer som bærende dele.

Facader er udført med en kombination af skalmure af tegl og en let beklædning med skiffer

​Type:

Almene Boliger, Etagebyggeri, Nybyggeri

Bygherre:

Arbejdernes Andelsboligforening

Areal:

Ca. 1.800 m2

Ydelser:

Totalrådgiver, projek-tering af alle ingeniør-ydelser, byggeledelse og fagtilsyn i udførelsesfasen. 

Anlægssum:

Ca. 33 mio. kr. (inkl. moms)

Samarbejdspartnere:

DNA Arkitekter A/S

27 boliger ved Remisen i Brande, Ikast-Brande Kommune

År: 2015

For Junge Byg og Lejerbo i fællesskab er der opført 27 lejligheder ved Remisen i Brande. Bygningen er udført med etager og projekteres i høj sikkerhedsklasse.

Bygningen er udført som skivebyggeri med betonelementer som bærende dele. Facader er udført med skalmure af tegl.

​Type:

Almene boliger, etagebyggeri, nybyggeri

Bygherre:

Junge Byg A/S og Lejerbo i fællesskab

Areal:

2.900 m2 i 9 etager

Status:​

Under opførelse

Ydelser:

Alle ingeniørdiscipliner, herunder fagtilsyn i byggeperioden

Anlægssum:

Ca. 29 mio. kr. ekskl. moms og ekskl. grundkøb

Samarbejdspartnere:

Domo Arkitekter og Junge Byg A/S

Jacobihuset AS, Varde

År: 2015​

Projektet består af ombygning af gammel skolefløj beliggende Vestervold 2C, Varde. Skolefløjen ombygges til 18 moderne og tilgængelige boliger. Kun det gamle ”skelet” bibeholdes, således at bygningen efter ombygningen i princippet fremstår som en ny bygning.

​Type:

Boliger, Etagebyggeri, Ombygning og Renovering

Bygherre:

Varde Bolig Administration

Areal:

Ca. 2.500 m2

Ydelser:

Totalrådgiver, projektering af alle ingeniørydelser, byggeledelse og fagtilsyn i udførelsesfasen

Anlægssum:

Ca. 31,5 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

DNA ARKITEKTER, Varde

Ny Rolighed, Askov Højskole

År: 2014

Projektet består af opførsel af en ny og moderne værelsesfløj til 28 elever på Askov Højskole, støttet af A.P. Møller og Hustrus Fonden.

I planlægningsfasen af elevfløjen bidrog en gruppe tidligere elever med forslag til indretningen.

Hvor gør man af sin sportstaske?  Hvor gør man af sine sko? Der skal være mange stikkontakter til bl.a. mobiltelefoner, tablets og computere – fremfor alt skal der være trådløs adgang.

Værelsesfløjene er indrettet som fire nicher i midtergangen med adgang til to værelser i hver side og med fælles bad og toilet i midten. På værelserne står sengene i forlængelse af hinanden med en skillevæg imellem, hvilket skærmer af, så man har lidt privatliv. Under sengene er der helt åbent, så der er plads til tasker m.m. I pagt med tiden er der fokus på fleksibilitet, så borde, stole og lamper

kan placeres, som man vil

​Type:

Nybyggeri

Bygherre:

Askov Højskole/A.P. Møller Fonden

Areal:

Ca.700 m2

Status:​

Udført

Ydelser:

Alle ingeniørdiscipliner, herunder fagtilsyn, bygge- og sikkerhedsledelse i byggeperioden.

Anlægssum:

Ca. 10 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

Arkitekt Steffen M. Søndergaard´s Tegnestue ApS

Waldemarsgade, Ølgod

År: 2013

Projektet består af ombygning og sammenlægning af boliger på Waldemarsgade 2-6 i Ølgod. Ejendommens oprindelige 18 boliger ændres til 15 totalt renoverede boliger.

Der udføres ny boligindretning og alle installationer udskiftes. Klimaskærmen renoveres, herunder udskiftning af alle døre og vinduer samt op-muring af ny gavl. Derudover udføres tilgængelighed ved bl.a. etablering af en indvendig elevator.

Projektet er støttet af Landsbyggefonden.

​Type:

Almene boliger, Etagebyggeri, Ombygning og Renovering

Bygherre:

Varde Boligadministration

Areal:

Ca. 1.200 m²

Ydelser:

Totalrådgiver, projektering af alle ingeniørydelser, byggeledelse og fagtilsyn i udførelsesfasen

Anlægssum:

Ca. 10,3 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

Tegnestuen Bruun ApS

Arkitektfirmaet Søren Morns MAA ApS

Allégade, Agerbæk

År: 2013

​Projektet består af ombygning og sammenlægning af boliger på Allégade 11-15 i Agerbæk. Ejendommens oprindelige 12 boliger ændres til 10 totalt renoverede boliger.

Der udføres ny boligindretning og alle installationer udskiftes. Der udføres ny klimaskærm, herunder efterisolering og opmuring af ny formur samt udskiftning af alle vinduer og døre.

I forbindelse med ombygningen udføres ejendommen med nye overdækkede altaner og svalegange. Derudover udføres et nyt udvendigt trappe- og elevatortårn, således at krav til tilgængelighed er opfyldt til alle lejligheder.

Projektet er støttet af Landsbyggefonden

​Type:

Almene boliger, Etagebyggeri, Ombygning og Renovering

Bygherre:

Varde Boligadministration

Areal:

Ca. 940 m²

Ydelser:

Totalrådgiver, projektering af alle ingeniørydelser, byggeledelse og fagtilsyn i udførelsesfasen.

Anlægssum:

Ca. 8,9 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

Tegnestuen Bruun ApS

Arkitektfirmaet Søren Morns MAA ApS

Punkthuse for boligforeningen SØBO

År: 2012

​For boligforeningen SØBO opføres 5 punkthuse i Sønderborg. Etape 1 består af 2 huse på 5 og 6 etager med i alt 29 boliger. Etape 2 består af 3 huse på 4 og 5 etager med i alt 36 boliger.

​Type:

Almene boliger, etagebyggeri

Bygherre:

Boligforeningen SØBO

Areal:

Etape 1 - ca. 2.600 m²

Etape 2 - ca. 3.200 m²

Ydelser:

Ingeniør på projektering af anlæg, kloak, konstruktioner, vvs-installationer og ventilation Tilsyn i byggefasen

Anlægssum:

Etape 1 - ca. 26 mio. kr

Etape 2 - ca. 31 mio. kr.

Samarbejdspartnere:

Arkitekterne Blaavand og Hansson

Solgården, Vejen

År: 2012

Projektet omhandler renovering af 36 familieboliger for Vejen Boligforening. Renoveringen omfatter en total renovering af alle boliger, herunder ny boligindretning, nye skalmure og nye præfabrikerede altaner.

Projektet er støttet af Landsbyggefonden.

​Type:

Almene boliger, etagebyggeri, Ombygning og Renovering

Bygherre:

Vejen Boligforening

Areal:

Ca. 3.200 m²

Ydelser:

Totalrådgiver, projektering af alle ingeniørydelser, byggeledelse og fagtilsyn i udførelsesfasen

Anlægssum:

Ca. 24 mio. kr.

Samarbejdspartnere:

Tegnestuen Bruun ApS

Arkitektfirmaet Søren Morns MAA ApS

42 Ungdomsboliger, Esbjerg

År: 2011

Projektet består af opførelse af nyt kollegiebyggeri i 8 etager plus kælder, bygningen er på midten adskilt på tværs af en svalegang, gælder dog ikke stueplan og kælder som er gennemgående.

​Type:

Ungdomsboliger

Bygherre:

Boligforeningen Ungdomsbo, Esbjerg

Areal:

Ca. 2700 m²

Ydelser:

Projektering af betonelementer

Anlægssum:

Ca. 33,5 mio. kr.

Samarbejdspartnere:

MT Højgaard A/S, Esbjerg N

24 ejerboliger, Ølstykke

År: 2009

Projektet består af projektering og opførelse af 4 nye boligblokke i henholdsvis 2 og 3 etager, i alt 24 ejerboliger på hjørnet af Frederiksborgvej og stationsvej i Ølstykke.

​Type:

Boliger, Nybyggeri, Etagebyggeri

Bygherre:

Oxdal A/S

Areal:

Ca. 2600 m²

Ydelser:

Udarbejdelse af konstruktionsprojekt

Anlægssum:

Ca. 42 mio. kr.

Samarbejdspartnere:

Arkitekterne Vejen A/S

Ingeniørgruppen A/S
Nordre Boulevard 88A
6800 Varde
Tlf.: 41202712
CVR: 19555496
kjl@igv.dk

Ingeniørgruppen A/S

Grønhøjgade 45

6600 Vejen

Tlf.: 75 36 29 66

Varde

Ingeniørgruppen AS

Nordre Boulevard 88a

6800 Varde

Tlf.: 75 22 17 11

​E-mail: igv@igv.dk

CVR: 19555496

Vejen​

Ingeniørgruppen AS

Grønhøjgade 45

6600 Vejen

Tlf.: 75 36 29 66

​E-mail: igv@igv.dk

CVR: 19555496