Erhverv

Bauhaus Gladsaxe

År: 2019

Bauhaus byggevarehuse er typisk placeret i udkanten af større byer. Selve bygningen er trukket godt tilbage på grunden men meget synlig og med store parkeringsarealer ud mod tilkørselsvejen.

Vi bygger efter Bauhaus´designkoncept, hvor synligheden er højt prioriteret. Deres egen indretningsafdeling kommer med forslag til disponering og indretning, og så er det vores opgave at få det hele til at gå op i en højere enhed med konstruktioner, installationer, lovkrav osv. Der er ikke to Bauhaus-varehuse, der er ens, hvert varehus tilpasses til den aktuelle grund.

Bauhaus-varehusene er bygget op med en meget åben plan med store gangforløb, og her er det en fordel med de slanke stålkonstruktioner, der giver mulighed for en mere fleksibel indretning.

Ingeniørgruppen AS har erfaringer fra flere byggerier af Bauhausvarehuse i f.eks. Ålborg, Roskilde, Valby og Kolding.

​Type:

​Opførelse af nyt varehus for BAUHAUS 

Bygherre:

Bauhaus Danmark A/S

Areal:

Ca. 12.500 m² bygning

Ca. 10.000 m² befæstet udeareal

Ydelser:

Totalrådgiver, projektering af alle ingeniør-

ydelser, herunder konstruktion, kloak, VVS,

Ventilation, el og CTS.

Der udføres bygge- og sikkerhedsledelse samt

projektopfølgning og fagtilsyn.

Gældsstyrelsen, Middelfart

År: 2019

Projektet består af ombygning og renovering af det gamle statshospital i Middelfart. Der er under ombygningen udført komplet nedrivning af stueetage og 1. sal. Herefter genopbygning af nye storrumskontorer, som alle har fået et flot og moderne udseende.

Der er i forbindelse med renoveringen etableret en række nye tekniske installationer, herunder nyt ventilationsanlæg, nyt el- og svagstrømsinstallationer. Den eksisterende elevator er udskiftet til en ny og mere brugervenlig model.

Udvendigt er der fortaget forbedringer på bygningen i form af nyt omfangsdræn og renovering af kloakanlægget. Derudover delvis udskiftning af vinduer i kælderniveau samt udvendig fugt- og varmeisolering af kældervæggene

​Type:

​Ombygning og renovering

Bygherre:

Bygningsstyrelsen

Areal:

Ca. 2.900 m² 

Ydelser:

Alle ingeniørdiscipliner

Anlægssum:

Ca. 21 mio. kr. ekskl. moms

Bauhaus Kolding

År: 2018

Bauhaus byggevarehuse er typisk placeret i udkanten af større byer.

Selve bygningen er trukket godt tilbage på grunden men meget synlig

og med store parkeringsarealer ud mod tilkørselsvejen.

Vi bygger efter Bauhaus´designkoncept, hvor synligheden er højt pri-

oriteret. Deres egen indretningsafdeling kommer med forslag til dispo-

nering og indretning, og så er det vores opgave at få det hele til at gå

op i en højere enhed med konstruktioner, installationer, lovkrav osv.

Der er ikke to Bauhaus-varehuse, der er ens, hvert varehus tilpasses

til den aktuelle grund.

Varehuset i Kolding er opført, hvor Bauhaus åbnede sit allerførste va-

rehus i Danmark og indeholder bl.a. en Proff Serviceafdeling til er-

hvervsdrivende, drive-in trælast, stort havecenter, professionelt farve-

center og meget mere til inspiration og rådgivning.

​Type:

​Opførelse af nyt varehus for BAUHAUS 

Bygherre:

Bauhaus Danmark A/S

Areal:

Ca. 13.800 m² bygning

Ca. 12.600 m² befæstet udearea

Ydelser:

Totalrådgiver, projektering af alle ingeniør-

ydelser, herunder konstruktion, kloak, VVS,

Ventilation, el og CTS.

Der udføres bygge- og sikkerhedsledelse samt

projektopfølgning og fagtilsyn

Hørkram Distributionscenter, Sorø

År: 2018

Projektet er som totalentreprise med projektformulering, budgetlægning, myndighedsbehandling inkl. miljøgodkendelse, projektering og byggeentreprise.

Udvidelsen på lidt over 30.000 m² omfatter nye faciliteter til logistik, administration, frostrum, kødopskæring, ny fiskeafdeling samt udvidelse med parkeringsplads til 200 nye ladestationer til de ca. 160 lastbiler, der hver dag kører til og fra distributionscentret.

Projektet omfatter bl.a.:

·​6.000 m² frostlager

·​3.000 m² kølelager

·​3.500 m² Noon-Food lager14.000 m² kølet eksp. lokaler

·​1.500 m² ny administration

·​650 m² kølecentral med nye sluseporte

Tilbygningen er opført i betonbærende konstruktioner med forskellige facadebeklædninger fra blanke isoleringspaneler til strukturfacade med fritlagte gråsorte småsten og mørke facadeplader på den nye kontorbygning

​Type:

​Udvidelse

Bygherre:

Høka Ejendomme A/S

Areal:

Ca. 30.500 m² bygninger

Ca. 47.000 m² belagte udearealer 

Ydelser:

Detailprojektering af anlæg, konstruktion samt projektopfølgning.

Hørkram Distributionscenter, Hesselager

År: 2016

Projektet er som totalentreprise med projektformulering, budgetlægning, myndighedsbehandling inkl. miljøgodkendelse, projektering og byggeentreprise.

Udvidelsen på lidt over 10.000 m² omfatter nyt frost-, køle- og tørvarelager på i alt ca. 9.400 m² i ét plan samt en administrationsbygning på ca. 500 m² i 2 plan.

Desuden er der etableret belægninger på parkeringsarealer og manøvreringsområder.

Projektet omfatter bl.a.:

·​2.400 m² nybyg. tørvarelager.

·​1.250 m² nybyg. kølet varemodtagelser.

·​650 m² teknik- og serviceområder.

·​10.050 m² ombygning af eksisterende bygninger.

·​16 nye sluseporte.

·​6.500 m² belagte udearealer

​Type:

​Udvidelse

Bygherre:

Høka Ejendomme A/S

Areal:

Ca. 5.300 m² nybygning

Ca.10.050 m² ombygning

Ydelser:

Detailprojektering af anlæg, konstruktion samt projektopfølgning.

Samskip I + II, Århus Havn

År: 2016

Projektet er første etape af en ny type pakhuse på havnen, skabt med henblik på nemme fremtidige udvidelser og med referencer til havnens øvrige pakhuse.

Husene er lavet over en rationel konstruktion af stål med en højfleksibel struktur af to variable rammer. Mens den ene ramme er konstant, er den anden styret af behovene i vareankomsten og husets vefærds- og kontorenhed. Med sin brug af alu-sinusplader, kanalplast, sort-hvide fibercementplader samt forskellige galvaniserede enheder følger materialerne Aarhus Havns nye havnecenter.

Pakhusene har desuden orange porte som reference til andre pakhuse på Aarhus Havn.

Pakhustypen rummer et særligt fokus på et sikkert og behageligt arbejdsmiljø, med generøse dagslysforhold og velfærdsfaciliteter

​Type:

​Nybyggeri

Bygherre:

Århus Havn

Areal:

Pakhus I: 2280 m²

Pakhus II: 2164 m²

Ydelser:

Bygherrerådgivning, udarbejdelse af udbuds-

materiale til totalentreprise.

Vejen Forsyning

År: 2016

Projektet omfatter renovering og ombygning af eksisterende kontor og værkstedsbygning beliggende på Gormsvej i Vejen.

Renovering af ca. 1000 m2 kontorbyggeri til nyt åbent kontormiljø indrettet efter nye principper for kontorarbejdspladser. Renovering og opfriskning af facade med nye alupartier samt nyt vindfang.

Ombygning vedrører også omklædning-/ badefaciliteter til driftsfolkene fra spildevandsafdeling. samt vandværksafdeling. Indretningen tager højde for at disse to afdelinger ikke må blandes, i forbindelse med omklædning og bad.

​Type:

​Ombygning og renovering af kontor-/erhvervsbyggeri

Bygherre:

Vejen Forsyning AS

Areal:

ca. 1700 m ²

Ydelser:

Totalrådgivning, alle ingeniørdiscipliner, herunder byggeledelse, sikkerhedsledelse og fagtilsyn i byggeperioden

Anlægssum:

Ca. 6 mio. kr. ekskl. moms

Vejen Forsyning, lejemål til Fødevarestyrelsen

År: 2016

Projektet omfatter renovering og ombygning af eksisterende kontor og værkstedsbygning beliggende på Søndergade i Vejen.

Ombygningen sker i tæt samarbejde med Fødevarestyrelsen, da Fødevarestyrelsen er kommende lejer, med ca. 150 nye arbejdspladser i bygningen. Der indrettes bl.a. nyt konferencerum med plads til 50 personer. Renovering af kontorbyggeri til nyt åbent kontormiljø indrettet efter nye principper for kontorarbejdspladser.

Renovering og opfriskning af facade med nye vinduer samt nyt indgangsparti.

Der indrettes. 150m2 omklædning-/ badefaciliteter samt laboratorie/indskrivning for modtagelse af prøver, der skal sendes til nærmere undersøgelse.

​Type:

Ombygning og renovering af erhvervs-/kontorbyggeri

Bygherre:

Vejen Forsyning AS

Areal:

Ca. 1800 m²

Ydelser:

Totalrådgivning, alle ingeniørdiscipliner, herunder byggeledelse, sikkerhedsledelse og fagtilsyn i byggeperioden

Anlægssum:

Ca. 9 mio. kr. ekskl. moms

Bauhaus Valby

År: 2015

Ingeniørgruppen Varde AS har fået til opgave at opføre et nyt byggemarked for BAUHAUS ved Valby Idrætspark. Projektet er på ca. 17.600 m² heraf ca. 4.000 m² parkeringskælder.

​Type:

Erhverv, butik

Bygherre:

Bauhaus Danmark AS, Tilst

Areal:

Ca. 17.600 m²

Ydelser:

Totalrådgivning, byggeledelse og fagtilsyn

Samarbejdspartnere:

KPC Herning

Bauhaus Roskilde

År: 2013

Projektet består af opførelse af nyt byggemarked på ca.14.150 m2, inkl. administration, indvendigt havecenter, overdækket udvendigt havecenter og drive in.

​Type:

​Erhverv

Bygherre:

Bauhaus Danmark A/S, Tilst

Areal:

Ca. 14.150 m²

Ydelser:

Totalrådgivning, byggeledelse og fagtilsyn.

Samarbejdspartnere:

Bauhaus Danmark A/S

Boliger - Holbæk Kaserne Byg. 112

År: 2013

Projektet omfatter renovering/ombygning af den eksisterende kasernebygning. Bygning 112 ombygges til 2 erhversmål og 8 boliger.

​Type:

Bolig og erhverv

Bygherre:

Investeringsselskabet af 1.5.2009 aps, Esbjerg

Areal:

1775 m² i 2 etager

Ydelser:

Totalrådgivning, byggeledelse og tilsyn

Samarbejdspartnere:

Tegnestuen Bruun Aps, Esbjerg

Silvan, Holbæk

År: 2013

Projektet omfatter opførelse af nyt byggemarked på ca. 4.800 m². Byggeriet består af butik, lager, administration og drive in.

​Type:

Erhverv

Bygherre:

Stender Entreprise A/S, Kolding

Areal:

4.800 m²

Ydelser:

Projektering af anlæg, konstruktioner og vvs installationer.

Samarbejdspartnere:

Stender Entreprise A/S

Falck Danmark A/S, Dalum

År: 2012

Projektet består af en totalombygning af falck station udført som hovedentreprise i både bestående og nyopførte bygninger på i alt 2.600 m².

Bygningstyper omfatter bl.a. kontor- og mandskabsafdeling, ambulancegarage, garageanlæg i øvrigt samt en ny vaskehal. Desuden omfatter arbejdet alle udenoms arealer med jordhåndtering og nye belægningsarealer. Arbejdet er udført imens falskstationen er i drift.

​Type:

Om- og tilbygning

Bygherre:

Falck Danmark A/S

Areal:

Ca. 2.600 m² 

Ydelser:

Totalrådgiver, herunder byggeledelse og fagtilsyn i udførelsefasen.

Anlægssum:

Ca. 12 mio. kr. ekskl. moms​

Samarbejdspartnere:

Hindsgaul og Tegnestuen Bruun

FORCE Technology

År: 2012

​Projektet omfatter opførelse af bygning for nyt højtrykslaboratorium. Bygningen indeholder bl. a. kalibreringshal og kontorer.

​Type:

Erhverv, nybyggeri

Bygherre:

​FORCE Technology, Vejen

Areal:

Ca. 790 m²

Ydelser:

Projektering af konstruktioner og vvs installationer.

Samarbejdspartnere:

Arkitektfirmaet Hallen & Nordby A/S

Bauhaus Aalborg

År: 2011

Projektet består af opførelse af om- og tilbygning af byggemarked på ca. 10.300 m², der om- og tilbygges butik, indvendigt havecenter,
overdækket udvendigt havecenter og drive in.

​Type:

Erhverv

Bygherre:

Bauhaus Danmark AS, Tilst

Areal:

Ca. 14.150 m²

Ydelser:

Totalrådgivning, byggeledelse og fagtilsyn.

Samarbejdspartnere:

Jakobsen & Blindkilde AS

Silvan, Odense

År: 2011

Projektet omfatter opførelse af nyt byggemarked på ca. 4.100 m². Byggeriet består af butik incl. eksisterende silo, lager, administration og drive in.

​Type:

Erhverv

Bygherre:

KPC Herning A/S

Areal:

​4.100 m²

Ydelser:

Projektering af konstruktioner og anlæg.

Samarbejdspartnere:

KPC Herning A/S

Scan Office, Esbjerg

År: 2009

Projektet omfatter om- og tilbygning af hovedsædet til Scan Office i Esbjerg. De eksisterende bygninger på 5.000 m², der husede både lager, butik og administration blev reduceret til 4.000 og rummer i dag primært lagerfaciliteterne. Hertil blev der bygget 1.500 m² højlager og 2.100 m² butik og administration i to etager. 

Den førhen grå betonbygning, hvis lagerporte vendte op mod adgangsvejen, er blevet muret op, så den fremstår som et hele med tilbygningen, som også er udført i gule teglsten.

​Type:

Om- og tilbygning

Bygherre:

Scan Office – CJC Gruppen A/S

Areal:

Ca. 7.600 m²

Ydelser:

Udarbejdelse af ingeniørprojekt til konstruktioner, installationer (vvs, ventilation og el) og anlæg. I byggefasen er der udført tilsyn.

Anlægssum:

Ca. 31. mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

Tegnestuen Højvang A/S

ScanNet, Kolding

År: 2009

Projektet omfatter nyt kontorhus i 3 etager med fuld kælder. Kontorhuset består af en kombination af storkontorer og mindre, mere private kontorfaciliteter, der er bygget op omkring en kerne af mødelokaler, tekøkkener, teknikrum og toiletter.

Stueetagen indeholder foruden kontormiljø også køkken, kantine og konferencerum, mens førstesalen udelukkende er præget af kontorer lige fra de små, lukkede rum til de store åbne kontormiljøer. Fra førstesalen er der opgang til direktionsgangen, hvor der er indrettet et mødelokale og et opholdslokale.

​Type:

Om- og tilbygning

Bygherre:

ScanNet A/S

Areal:

Ca. 3.200 m² 

Ydelser:

Udarbejdelse af ingeniørprojekt til konstruktioner, installationer (vvs, ventilation og el) og anlæg. I byggefasen er der udført tilsyn.

Anlægssum:

Ca. 65 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

Tegnestuen Højvang A/S

Kontorhus til Advodan, Grindsted

År: 2008

Projektet omfatter opførelse af et nyt kontorhus i 2 etager med delvis kælder. Kontorhuset består af en kerne i midten med ankomstareal og kantine på 1. sal. På begge sider af den centrale kerne består projektet af en kombination af storrumskontorer og enkelte mindre kontorer.

Projektet er tilpasset bestående terræn og der er etableret et befæstiget parkeringsareal foran bygningen.

​Type:

Om- og tilbygning

Bygherre:

Ejendomsselskabet Hedemarken ApS

Areal:

Ca. 1.500 m²

Ydelser:

Udarbejdelse af ingeniørprojekt til konstruktioner, installationer (vvs, ventilation og el) og anlæg. I byggefasen er der udført tilsyn.

Anlægssum:

Ca. 24 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

Tegnestuen Højvang A/S og Kurt Kirkegaard A/S

Bauhaus Ishøj

År: 2008

Projektet består af opførelse af nyt byggemarked på ca.13.700 m², inkl. administration, indvendigt havecenter, overdækket udvendigt havecenter og drive in.

​Type:

Erhverv

Bygherre:

Bauhaus Danmark A/S, Tilst

Areal:

Ca. 13.700 m²

Ydelser:

Projektering af anlæg, konstruktioner og vvs installationer.

Samarbejdspartnere:

KPC Herning

Ingeniørgruppen A/S
Nordre Boulevard 88A
6800 Varde
Tlf.: 41202712
CVR: 19555496
kjl@igv.dk

Ingeniørgruppen A/S

Grønhøjgade 45

6600 Vejen

Tlf.: 75 36 29 66

Varde

Ingeniørgruppen AS

Nordre Boulevard 88a

6800 Varde

Tlf.: 75 22 17 11

​E-mail: igv@igv.dk

CVR: 19555496

Vejen​

Ingeniørgruppen AS

Grønhøjgade 45

6600 Vejen

Tlf.: 75 36 29 66

​E-mail: igv@igv.dk

CVR: 19555496