Havneopgaver

Marselisborg Lystbådehavn - Den blå promenade

År: 2020

Projektet består i opførelse af en hhv. 4 m bred og 350 m lang havnepromenade, udført i tropisk træ.

Promenaden forbinder Tangkrogen og Marselisborg Lystbådehavn og er et led i et større rekreativt forskønnelsesprojekt for hele havne-området.

På strækningen mellem havnen og Tangkrogen skabes 8 tematiske platforme – der indeholder alt fra Havnetorv til Strandeng. Der etableres bl.a. en 500 m² stor havhave, der kan fungere som skolehave. Her kan børn og voksne lære om vandplanter og der kan dyrkes tang og muslinger. Området kommer også til at huse et gal-leri med lokal kunst.

​Et nyt frirum, der forbinder by, havn og mennesker - Den blå Promenade

​Type:

Opførelse af ny havnepromenade

Bygherre:

Marselisborg Lystbådehavn

Areal:

Ca. 1.800 m²

Ydelser:

Totalrådgivning.

Anlægssum:

​Ca. 15 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

​Arkil Fundering A/S

Uddybning af Nordhavn på Hvide Sande Havn

År: 2019

Ifm. gradvis uddybning af Nordhavnen i Hvide Sande fra ca. 5 m til ca. 7 m vanddybde skal de eksisterende konstruktioner forstærkes.

På nordsiden af Pier 1 etableres en ny fodspuns i forlængelse af den etablerede fodspuns på vest- og sydsiden af Pier 1. Mellem Pier 1 og 2 nedbrydes den eksisterende stenskråning, og der etableres en ny kaj i form af stålspuns forankret til ankerspuns. Den nye kaj af-sluttes med asfaltbelægning og udstyres med 30 t pullerter. Mellem to eksisterende bygninger i forlængelse af sydsiden af Pier 2 etab-leres en ny trawlplads, idet beplantning ryddes, og terrænet regule-res og afsluttes med asfalt.

​Type:

Uddybning af havn

Bygherre:

Hvide Sande Havn

Areal:

Ca. 2.150 m²

Ydelser:

Totalrådgiver. Planlægning, projektering og bygge-ledelse ifm. havneprojekt.

Anlægssum:

​Ca. 4,8 mio. kr. ekskl. moms

Etablering af fodspuns langs kaj 20-22

År: 2016​

Da der over tid er opstået behov for at havnebassinet foran kaj 21 kan besejles af skibe med større dybgang end vanddybden i øjeblikket tillader, er der opstået ønske om at ramme en fodspuns foran den eksisterende kaj 21, idet den eksisterende spuns ikke er rammet dybt nok til dette.

Uddybning foran kaj 21 medfører samtidig, at det er nødvendigt tilsvarende at sikre kaj 20 og 22 ved ramning af fodspuns på dele af disse.

​Type:

Fodspuns

Bygherre:

Hvide Sande Havn

Areal:

1710 m²

Ydelser:

Detailprojektering af bærende konstruktioner og byggeledelse.

Anlægssum:

​Ca. 4,6 mio. kr. ekskl. moms

Pælebro på Hvide Sande Havn

År: 2016​

På Hvide Sande Havn anlægges en pælebro. På en vanddybde af 7 meter udføres en brokaj i beton på 152 rammede pæle; pælene er ført ned til 20 meters dybde.

​Type:

Pælebro

Bygherre:

Hvide Sande Havn

Areal:

1710 m²

Ydelser:

Totalrådgivning, projektering, byggeledelse og fagtilsyn

Anlægssum:

​Ca. 10,5 mio. kr. ekskl. moms

Istandsættelse af undervandskonstruktioner på Afvandingsslusen i Hvide Sande

År: 2014

Reparationsprojekt på undervandskonstruktioner på bropiller og landfæster pga. erosion fra strøm-

men gennem slusen. Desuden renovering af membranen på kørebanen.

​Type:

Renovering

Bygherre:

Kystdirektoratet

Areal:

1710 m²

Ydelser:

Detailprojekt

Anlægssum:

Ca. 3,5. mio. kr

Detailprojektering af 800 m2 pælebro ved Århuskaj

År: 2014

Detailprojektering af brokaj på ydersiden af den eksisterende Århuskaj. Rammede betonpæle samt insitu-støbt betondæk og T-bjælker

​Type:

Nyanlæg​

Bygherre:

Hvide Sande Havn

Areal:

1800 m²

Ydelser:

Detailprojekt, byggeledelse og fagtilsyn

Anlægssum:

Ca. 8,5. mio. kr

Ingeniørgruppen A/S
Nordre Boulevard 88A
6800 Varde
Tlf.: 41202712
CVR: 19555496
kjl@igv.dk

Ingeniørgruppen A/S

Grønhøjgade 45

6600 Vejen

Tlf.: 75 36 29 66

Varde

Ingeniørgruppen AS

Nordre Boulevard 88a

6800 Varde

Tlf.: 75 22 17 11

​E-mail: igv@igv.dk

CVR: 19555496

Vejen​

Ingeniørgruppen AS

Grønhøjgade 45

6600 Vejen

Tlf.: 75 36 29 66

​E-mail: igv@igv.dk

CVR: 19555496