Idræt

Alslev Hallen

År: 2018

Projektet består af til- og ombygning af Alslev Hallen.

Både på syd- og nordsiden er hallen blev udbygget, bl.a. med klublokale og opvarmningsrum, ligesom indgangen til hallen er flyttet fra den østlige gavl til nordsiden. Hallen, der er samlingspunkt for beboere i alle aldre, har bl.a. fået nyt halgulv, et nyt aktivitetsrum indeholdende klatrevæg og Indianerrum

​Type:

Til- og ombygning

Bygherre:

Varde Kommune

Areal:

Ca. 1.762 m² 

Ydelser:

Projekteringsleder og detailprojektering af konstruktioner.

Anlægssum:

Ca. 8,5 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

Knippel Arkitekt

Ribe Fritidscenter

År: 2018

Projektet består af tilbygning af et nyt motionscenter og jiu-jitsu/gymnastiksal samt dertil hørende gangarealer. Derudover udvidelse med nyt torv og ombygning af det eksisterende inkl. udenoms faciliteter.

​Det nye motionscenter er indrettet i stueetagen med direkte adgang for de, der kommer omklædt.

​Det nye lokale til kampsport er etableret på 1. sal over motionscentret. I begge lokaler er der etableret kølemaskiner, så temperaturen kan sænkes efter behov. Tilbygningen til Fritidscentret er, lig den eksisterende del af fritidscentret, udført jf. gældende handicapkrav og alle indgangsdøre er lavet med niveau-fri adgang.

​Type:

Til- og ombygning

Bygherre:

Ribe Fritidscenter

Areal:

Ca. 1200 m² i to etager

Ydelser:

Teknisk rådgivning, byggeledelse samt tilsyn.

Anlægssum:

Ca. 11 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

Totalentreprenør H. Bruun & Søn

Den Blå Plads, Svømmehallen, Vejen Idrætscenter

År: 2016

Svømmehallens eksisterende omklædning, depotrum og gangarealer er bygget om. Der er tilføjet 517 m² tilbygning og et 300 m² stort udeareal på idrætscentrets sydlige side i forlængelse af svømmehallen. De nye bade- og wellnessfaciliteter er etableret både som indendørs og udendørs rum.

Der er opført en helsebadsbygning på 282 m² med varmtvandsbassin, saltvandsbassin og et træningsareal foruden et nyt ”relaxområde” på 121 m², der er etableret med spa og væresteds-faciliteter. Endeligt er anlagt et nyt motionslokale på 114 m² i tilknytning til ”Den Blå Plads”.

​Udendørs er der anlagt et udeområde kaldet ”Den Blå Plads”. Udeområdet er på 300 m² og indeholder et stort udendørs motions- og styrketræningsområde, udebrusere, sauna, varmt-vandsbassin samt ”Årstidernes bad” (som skifter med årstiderne og derfor også vil blive brugt til vinterbadning

​Type:

Nybyggeri, til- og ombygning

Bygherre:

Vejen Idrætscenter

Areal:

Ca. 820 m²

Ydelser:

Alle ingeniørdiscipliner, herunder fagtilsyn, bygge- og sikkerhedsledelse i byggeperioden.

Anlægssum:

Ca. 19 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

JN Arkitektur ApS, ConPro og Rådgivende Ingeniører ApS.

KIF Kolding Hallerne

År: 2016

Projektet omfatter udvidelse til den eksisterende KIF Kolding Hal 1, som er en direkte forlængelse mod syd. Udvidelsen er i grundplan på ca. 1.674 m², omfattende en ekstra håndboldbane, 2 omklædningsrum, teknikrum, depotarealer, adgangs- og flugtarealer.

På 1. plan er der på begge sider af hallen lavet faste tilskuertribuner på 176 m², med adgangstrappe dels til grundplan samt til 2. plan, mezzaninetagen. På 2. plan – en mezzanin etage på 665 m², indrettet med undervisningslokale, tilskuer-bokse, toiletter, adgangs- og flugtarealer. Ved sammenbygningen mod syd-vest er der opført et nyt trappetårn på ca. 20 m². Trappetårnet forbinder de enkelte planer ekskl. kælder og erstatter det eksisterende trappetårn, som er fjernet for at lave plads til hal i fuld bredde.

Efter udvidelsen har hallen fået ca. 5.300 tilskuerpladser.

​Type:

Nybyggeri, til- og ombygning

Bygherre:

Koldinghallerne A/S

Areal:

Ca. 2.539 m²

Ydelser:

Alle ingeniørdiscipliner, herunder fagtilsyn, bygge- og sikkerhedsledelse i byggeperioden.

Anlægssum:

Ca. 30 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

Amatech og DNA Arkitekter

Tønder Sports- og Fritidscenter

År: 2013

Projektet består af en kombineret renovering af eksisterende haller og opførelse af en ny idrætshal, en ny multisal, et nyt cafeteria inkl. storkøkken samt diverse tilhørende omklædningsfaciliteter.

​Type:

Nybyggeri, Til- og ombygning

Bygherre:

Tønder Kommune

Areal:

ca. 3000 m²

Ydelser:

Projektering af alle ingeniørdis-cipliner samt fagtilsyn.

Anlægssum:

Ca. 38 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

Årstiderne Arkitekterne A/S

Arkitektfirmaet Blaavand & Hansson A/S

Ny idrætshal, Varde Gymnasium

År: 2013

Projektet består af en nyopførelse af en idrætshal med tilhørende teorilokale samt diverse omklædnings- og badefaciliteter samt depotrum.

​Type:

Nybyggeri

Bygherre:

Varde Gymnasium

Areal:

Ca. 2800 m²

Ydelser:

Bygherrerådgivning og bygherretilsyn.

Anlægssum:

Ca. 19 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

-

Vejen Idrætscenter

År: 2009

Projektet består af en udbygning, bestående af en ny gymnastik- og springhal, samt en folkesal der kan rumme festligheder, møder og idræt. Derudover er udført flere ombygninger med mindre aktivitetsnicher og nyt receptionsområde.

​Type:

Nybyggeri, Til- og ombygning

Bygherre:

Vejen Kommune

Areal:

Ca. 3000 m²

Ydelser:

Projektering af alle ingeniørdis-cipliner, fagtilsyn og byggeledelse.

Anlægssum:

Ca. 35 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

​Vejen Arkitekterne A/S

Ingeniørgruppen A/S
Nordre Boulevard 88A
6800 Varde
Tlf.: 41202712
CVR: 19555496
kjl@igv.dk

Ingeniørgruppen A/S

Grønhøjgade 45

6600 Vejen

Tlf.: 75 36 29 66

Varde

Ingeniørgruppen AS

Nordre Boulevard 88a

6800 Varde

Tlf.: 75 22 17 11

​E-mail: igv@igv.dk

CVR: 19555496

Vejen​

Ingeniørgruppen AS

Grønhøjgade 45

6600 Vejen

Tlf.: 75 36 29 66

​E-mail: igv@igv.dk

CVR: 19555496