Skoler

Bække skole – Etablering af pædagogisk læringscenter

År: 2018

Projektet omfatter en ombygning af det gamle bibliotek på skolen i Bække.


De gamle toiletter samt pedel-værksted tilhørende skolegården, inddrages til bibliotekslokalet.
Lokalet får en gennemgribende renovering med nye overflader, belægninger, samt nye installationer.
Området bliver et nyt samlings område for skolen til større arrangementer – PLC-område. Det pædagogiske læringsenter skal udvikle og understøtte læringaktiviteter til undervisningen.

​Type:

Undervisning, ombygning

Bygherre:

Vejen Kommune

Areal:

Ombygning ca. 600 m²

Ydelser:

Fagtilsyn samt bygge- og sikkerhedsledelse i byggeperioden

Anlægssum:

1.379.000 excl. moms

Samarbejdspartnere:

Arkitektfirmaet Kjaer & Richter a/s

Sydvestjyllands Efterskole, Bramming

År: 2018

Projektet omfatter om- og tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole i Bramming. Der udføres en ny spisesal med tilhørende køkkenfaciliteter. Den nye spisesal er placeret tæt på skolens naturskønne område og skaber en glidende overgang mellem natur og skole.

Facaden mod nord er beklædt med ubehandlede trælister for at referere til naturen. Øvrige facader er rød tegl muret i krydsforbandt som reference til de eksisterende bygninger. Det eksisterende teknikrum er integreret i den nye bygning for at skabe en mere rolig facade mod naturen. Samtidig forenkler det forsyninger til køkken og spisesal. Overflader i spisesalen er holdt i materialer, der skaber kontraster samtidig med at de tilgodeser praktiske hensyn

​Type:

Undervisning, Ny- og ombygning

Bygherre:

Sydvestjyllands Efterskole

Areal:

Nybygning ca. 550 m² - Ombygning ca. 100 m²

Ydelser:

Projektering af bærende konstruktioner, anlæg, tekniske installationer og fagtilsyn på disse samt byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering.

Anlægssum:

Ca.9 mio. kr.

Samarbejdspartnere:

Arkitektfirmaet Kloden

Business College Syd, Sønderborg

År: 2018

​Projektet omfatter om- og tilbygning til Business College Syd i Sønderborg.

Der udføres en ny værelsesfløj samt en gennemgribende modernisering/ombygning af eksisterende

værelser foruden etablering af en ny indvendig lift.

Derudover udføres et nyt mini kraftvarmeværk på skolen.

​Type:

Undervisning, Ny- og ombygning

Bygherre:

Business College Syd

Areal:

Nybygning ca. 700 m²  - Ombygning ca. 100 m²

Ydelser:

Projektering af alle ingeniørydelser og fagtilsyn.

Anlægssum:

Ca. 16,1 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

Blaavand & Hansson A/S

Lynghedeskolen, Grindsted

År: 2018

​Projektet omfatter om- og tilbygning af Lynghedeskolen, skolen består af en række bygninger i 1½-plan med delvis kælder. Der udføres en ny skolefløj med undervisningslokaler og fællesrum til udskolingen. Derudover udvides skolen med et nyt pædagogisk læringscenter, der sammen med det eksisterende kantineområde bliver skolens samlingsrum ved større arrangementer. ​De pædagogiske læringscentre skal udvikle og understøtte læringsaktiviteter til undervisningen.

En større del af skolens eksisterende bygningsmasse nedrives, mens blivende bygninger gennemgår en gennemgående renovering, herunder udføres sanering for sundhedsskadelige stoffer.

​Type:

Renovering og udvidelse , med bl.a. Pædagogisk læringscenter

Bygherre:

Billund Kommune

Areal:

Nybyg. ca. 1.100 m² - Ombygn. ca. 3.200 m²

Ydelser:

Alle ingeniørdiscipliner

Anlægssum:

Ca. 18 mio. kr.

Samarbejdspartnere:

Arkitektfirmaet Kloden

Lykkesgårdskolen Varde

År: 2016

​Projektet består af ny- og ombygning af Lykkesgård-skolen i Varde.

Den nye bygning vil få en central placering og danne ramme om skolens hjerte. Nybygningen vil rumme undervisningslokaler til udskolingen, skolens bibliotek og personalefaciliteter samt en række faglokaler til brug på tværs af skolens niveauer.

Store dele af skolens eksisterende bygningsmasse nedrives, mens blivende bygninger gennemgår en gennemgribende renovering, herunder en skimmelsvampsanering.

​Type:

Undervisning, skoler

Bygherre:

Varde Kommune

Areal:

Nybygning ca. 3.800 m2

Ombygning ca. 6.350 m2

Ydelser:

Projektering af alle ingeniørydelser og fagtilsyn

Anlægssum:

Ca. 72 mio. kr.

Samarbejdspartnere:

K.G. Hansen & Sønner, Kjaer & Richter og DNA Arkitekter

Det Hvide Hus - Askov Højskole

År: 2015​

​Projektet består af opførelse af nyt fællesrum på 1600 m2 og ombygning af eksisterende bygninger og glasforbindelsesgange mellem bygninger.

"Det Hvide Hus" er en unik og bevaringsværdig bygning ved Askov Højskole. Huset renoveres og ombygges fra en kombination af undervisningslokaler og værelser til udelukkende at rumme undervisningslokaler. Projektet er gennemført med stor respekt for husets historiske oprindelse og er støttet af Metro-Schrøder Fonden.

​Type:

Renovering af højskole

Bygherre:

Askov Højskole/Metro-Schrøder Fonden

Areal:

Ca. 1000 m2

Ydelser:

Alle ingeniørdiscipliner, herunder fagtilsyn, bygge- og sikkerhedsledelse i byggeperioden

Anlægssum:

Ca. 12,5 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

Arkitekt Steffen M Søndergaard´s Tegnestue

VUC, Esbjerg

År: 2012

Ombygning af gymnastiksal til ”Videncenter” samt etablering af forbindende gang mellem hovedbygning og ”Videncenter”.

Gennemgribende renovering af hovedbygning med sammenlægning af flere rum samt udførelse af nyt ventilationsanlæg for hele bygningen.

​Type:

Undervisning

Bygherre:

VUC, Esbjerg

Areal:

545 m²

Ydelser:

Alle ingeniørdiscipliner og totalrådgiver

Anlægssum:

Ca. 5,9 mio. kr.

Samarbejdspartnere:

Arkitektfirmaet Søren Morns Tegnestuen Bruun ApS

Nordby Skole, Fanø

År: 2011

Til- og ombygning af Nordby Skole på Fanø til et moderne og tidssvarende læringsmiljø. Nybyggeriet bestod af udførelse af nyt fritidscenter, udvidelse af klasseklynger til hhv. ind- og udskoling samt etablering af overdækning over eksisterende atriumgård, som udnyttes til skoletorv/kantine og bibliotek. Eksisterende klasseklynger og faglokaler er moderniseret og renoveret såvel udvendigt og indvendigt samt opgraderet energimæssigt til nutidig standard.

​Type:

Uddannelse

Bygherre:

Fanø Kommune

Areal:

Nybyggeri ca. 1900 m²

Ombygning ca. 1850 m²

Ydelser:

Bygherrerådgivning, afholdelse af workshops

Anlægssum:

Ca. 32 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

​Hou + partnere arkitekter A/S

Nydamskolen, Sønderborg

År: 2009

Opførelse af nye lokaler til SFO som tilbygning til skolebyggeri.

​Type:

Skole- og uddannelsesbyggeri

Bygherre:

Sønderborg Kommune

Areal:

Ca. 230 m² i 2 etager

Ydelser:

Alle ingeniørdiscipliner

Anlægssum:

Ca. 8 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

Arkitekterne Blaavand og Hansson A/S

Vardeegnens Efterskole

År: 2007

Projektet omfatter om- og tilbygning af Vardeegnens Efterskole. Naturfagslokaler, lærerområde og grupperum m.v.

​Type:

Skole- og uddannelsesbyggeri

Bygherre:

Vardeegnens Efterskole

Areal:

900 m²

Ydelser:

Alle ingeniørdiscipliner

Anlægssum:

Ca. 8 mio. kr.

Samarbejdspartnere:

Grønne og Jessen Arkitekter

Ingeniørgruppen A/S
Nordre Boulevard 88A
6800 Varde
Tlf.: 41202712
CVR: 19555496
kjl@igv.dk

Ingeniørgruppen A/S

Grønhøjgade 45

6600 Vejen

Tlf.: 75 36 29 66

Varde

Ingeniørgruppen AS

Nordre Boulevard 88a

6800 Varde

Tlf.: 75 22 17 11

​E-mail: igv@igv.dk

CVR: 19555496

Vejen​

Ingeniørgruppen AS

Grønhøjgade 45

6600 Vejen

Tlf.: 75 36 29 66

​E-mail: igv@igv.dk

CVR: 19555496