Specialopgaver

Vejen Kunstmuseum

År: 2018

Projektet består af en om- og tilbygning. Den gamle biblioteksbygning ombygges, bl.a. med indførsel af elevatorlift til alle etager. Eksisterende bygning skal anvendes til udstilling. Ny tilbygning også kaldet ”M-Huset”, bygges i 4 etager med dyb kælder. Bygningens nederste etage indeholder magasin og teknikrum. Øvrige etager indeholder udstilling samt særudstilling. Bygningen udføres med elevator. Både om- og nybygning udføres med klimaanlæg.

For forbindelse mellem eksisterende bygninger og nyt ”M-hus” etableres 2 mellembygninger, der i facader hovedsageligt består af glas

​Type:

Museum

Bygherre:

Vejen Kommune

Areal:

688 m² renovering og 948 m² nybygning

Status:​

Ibrugtagning forventes til efterår 2020

Ydelser:

Alle ingeniørdiscipliner, herunder fagtilsyn i byggeperioden.

Anlægssum:

Ca. 33 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

Arkitekt M.A.A  og

Steffen M. Søndergaards Tegnestue ApS

Fonde:

Projektet støttes med midler fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond

”Kuglen”, Tistrup

År: 2018

​Ikke mindre end 1500 metal skiver udgør grundmaterialet i kunstnerens nyeste arbejde. Det har taget 12 år at samle de mange skiver, som tilsammen danner den 2,8 diameter store patinerede, rustrøde metalkugle som skulptøren og installationskunstneren Jens Chr. Jensen fra Ikast står bag

​Type:

Kunst

Bygherre:

Jens Chr. Jensen

Ydelser:

Statik

”På vej”, Tistrup

År: 2017

​Skulptøren og installationskunstneren Jens Chr. Jensen har valgt at deponere sin granitskulptur på godt fire meter høj, til Tistrup. "På vej", er udført i Blå Rønne granit. Stenene er købt hos en bornholmsk stenhugger og undladt at bearbejde dem

​Type:

Kunst

Bygherre:

Jens Chr. Jensen

Ydelser:

Statik

Etablering af gangtunnel under Søndergade, Hvide Sande

År: 2016

​Grundet den store trafikmængde på Søndergade i Hvide Sande Havn, er det besværligt for fodgængere og cyklister at krydse vejen sikkert. Derfor opstod ønsket om at placere en gang- og stitunnel på tværs af og under Søndergade umiddelbart syd for kammerslusen.

Etableringen af den nye tunnel, betød dog at der ville blive spærret for sejladsen og etableret en imidlertid bro over indsejlingen fra fjorden.

Der kom 24 uniformerede fra Forsvarets Ingeniørtropper, som stod for at etablere broen.

Havde forsvaret ikke hjulpet med den midlertidige bro, havde det betydet en omkørsel på 100 kilometer.

​Type:

Gangtunnel

Bygherre:

Hvide Sande Havn

Ydelser:

Detailprojektering af bærende konstruktioner og byggeledelse.

Anlægssum:

Ca. 0,9 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

Hvide Sande Havn og Forsvarets Ingeniørtropper

ODEON – Odense Musik- og Teaterhus

År: 2015

​Teknisk rådgivning og bistand, herunder udførelse af statisk dokumentation, statiske beregninger til 3.- parts kontrol for stålkonstruktion, som henhører i konsekvensklasse CC3+.

Statiske beregninger af stålkonstruktioner, som henhører til konsekventklasse CC3 og CC3+ samt opfølgning på 3.- parts kontrol inkl. nødvendige møder herfor

​Type:

Musik- og Teaterhus

Bygherre:

KPD Herning/KOLDKJÆR A/S

Areal:

32.000 m² (1.400 tons stål)

Ydelser:

Statik til stålkonstruktioner

Anlægssum:

Ca. 2.150.000,00 kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

Arkitektfirmaet C.F. Møller Danmark A/S

Gangbro, Varde

År: 2014

​Projektet omfatter etablering af en gangbro over Banedanmarks og Vestbanens spor mellem Arnbjerg Anlægget og ”Varde Sommerland”. 

Broen er udført med to spænd på henholdsvis ca. 17,5 m. og ca. 21 m., hvor mellemunderstøtningen er placeret mellem de to spor. Bro og tilhørende trapper er udført i limtræ understøttet på stålkonstruktioner. Den understøttende stålkonstruktion er funderet på borede fundamenter (permapæle) grundet vanskelige bundforhold.

​Type:

Stibro

Bygherre:

Varde Kommune

Ydelser:

Bygherrerådgivning og  bygværksprojekterende. 

Anlægssum:

Ca. 3 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

Varde Kommune

Hangar, CPH Lufthavn

År: 2013

​Projektet omfatter design af ny portal til bæring af port til hangar 142 i Kastrup lufthavn. Desuden brandsikring og ombygning af selve hangaren.

​Type:

Erhvervsbyggeri

Bygherre:

Cimber Air

Areal:

1850 m² – portareal 460 m2

Ydelser:

Projektering af bærende konstruktioner samt fagtilsyn.

Anlægssum:

Ca. 5 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

Arkitektfirmaet Blåvand og Hansson

Radartårn, Bækskov

År: 2013

Projektet omfatter opførelse af nyt 24,60 m højt radartårn, støbt i glideforskalling, og sidebygninger opført i stål.

​Type:

Nybyggeri

Bygherre:

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Hjørring

Areal:

Ca. 350 m² i grundplan.

Ydelser:

Projektering af konstruktioner og installationer

Anlægssum:

​Ca. 12 mio. kr.

Samarbejdspartnere:

Jorton A/S

Kunstværket "Ny Vesterled" i Hvide Sande

År: 2012

​Etablering af underlag for kunstværket Ny Vestled – gang- og opholdsareal langs stranden i Hvide Sande. 

Arealet er opbygget af 9 tons tunge betonklodser, der er nedgravet for at sikre mod bortskylning af overbygningen. Overbygningen er udformet som en bølge i fiberbeton og med påklæbede teglsten.

​Type:

Nyanlæg

Bygherre:

Hvide Sande Havn og Statens Kunstfond

Længde:

140 m

Ydelser:

Detailprojektering af bærende konstruktioner samt fagtilsyn og byggeledelse.

Anlægssum:

Ca. 2,8 mio. kr. ekskl. moms

Ingeniørgruppen A/S
Nordre Boulevard 88A
6800 Varde
Tlf.: 41202712
CVR: 19555496
kjl@igv.dk

Ingeniørgruppen A/S

Grønhøjgade 45

6600 Vejen

Tlf.: 75 36 29 66

Varde

Ingeniørgruppen AS

Nordre Boulevard 88a

6800 Varde

Tlf.: 75 22 17 11

​E-mail: igv@igv.dk

CVR: 19555496

Vejen​

Ingeniørgruppen AS

Grønhøjgade 45

6600 Vejen

Tlf.: 75 36 29 66

​E-mail: igv@igv.dk

CVR: 19555496