Sundhed

Ølgod, Samstyrken handicapboliger

År: 2019

Under projektering, forventet ibrugtagning marts 2020.

Varde kommune ønsker en udvidelse af eksisterende botilbud på i alt 1.943 m2 i Ølgod. Projektet omfatter handicapboliger, serviceareal til 50 medarbejdere, herunder kontor, mødelokaler og forbindelsesgang til eksisterende bebyggelse, udenoms arealer, cykelskur og parkeringsarealer.

De enkelte boliger skal have en størrelse på 68 m2. Servicearealerne skal indeholde kontor, mødelokaler og forbin-delsesgang til 50 medarbejdere. Forbindelsesgangen skal forbinde udvidelsen af botilbuddet med den eksisterende bygning 2, og skal anvendes af nattevagten (medarbejderne) og ikke af beboerne. Udearealerne består af 31 parkeringspladser, cykelskur.

De nye beboere er svært multihandicappede og har brug for hjælp, både fysisk og psykisk. Tilbygningen skal tilstræbe at hjælpe beboerne på den bedst mulige måde. Vi er med fra starten af projektet ved kommunen, fra idegenereringen af brugerbehov, at få de bedst mulige omgivelser og brug af udendørs arealerne, til endelig byggeri. 

​Type:

18 almene handicapboliger Pleje-/ældreboliger

Bygherre:

Varde Kommune

Areal:

Ca. 1.943 m²

Ydelser:

Totalrådgiver, ingeniørprojekt og byggeledelse.

Anlægssum:

Ca. 28 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

Vallentin Haugland

Fredericia, Plejecenter Stævnhøj

År: 2019

Under udførsel, forventet ibrugtagning april 2020.

På plejecenter Stævnhøj opføres 22 almene plejeboliger med fællesrum. Projektet omfatter desuden ombygning og optimering af de eksisterende køkkenfaciliteter. Plejeboligerne tilegnes specielt demensramte.

​De 22 almene plejeboliger samt fællesrum skal opføres som tilbygning til det eksisterende plejecenters øst- og vestfløj. Ejendomsafdelingen har skitseret en planløsning for boligerne.

Denne Planløsning inddrages i processen ved overordnet disponering af tilbygningerne.

​Demensramte har brug for faste rutiner, enkle systemer, overskuelighed, tryghed og ro i hverdagen.

For at imødekomme dette, har vi i plejeboligerne fokus på hjemliggørelse og genkendelighed, også af egen lejlighed. Det samme gør sig gældende for fællesrummet; fokus på hjemlighed og social aktivitet. ​”Socialt samvær med andre har en positiv effekt på, hvordan mennesker med en demenssygdom lever med sygdommen”. Kilde: Alzheimerforeninge

​Type:

Plejecenter med plejeboliger

Bygherre:

Fredericia Kommune, Ejendomsafdelingen

Areal:

Ca. 1.600 m²

Ydelser:

Ingeniør på projektering af anlæg, kloak, konstruktioner, vvs-installationer og ventilation.

Anlægssum:

Ca. 35 mio. kr.

Samarbejdspartnere:

Vallentin Haugland

Christiansfeld, Kongebrocentret med plejeboliger

År: 2017

Tilbygningen i form af en ny fløj, består af 10 stk. plejeboliger, så der nu er 40 pladser til faste beboere. De to af lejlighederne er til ægtefæller. Boligerne er fordelt på fem leve-boenheder.

​Alle boliger fremstår lyse og venlige og består af et rum, som ved hjælp af flytbare skabe kan opdeles i opholdsstue og soveværelse. Der er flytbare skabe af hensyn til det skiftende pladsbehov.

Opholdsrummet er altså muligt at lave større eller mindre efter behov.

Der er tænkt velfærds-teknologi ind i indretningen, som bl.a. betyder installation af døgnrytmelys, som understøtter fornem-melsen for tid og sted og medvirker til den gode søvn samt gavnlige effekt i forhold til sundhed og trivsel. Faldsensorer i loftet registreret evt. fald i et begrænset område i boligen, så personalet modtager alarm og dermed hurtigt kan komme til hjælp. Byggeriet består derudover af nye fællesarealer samt nyt serviceareal

​Type:

Plejecenter med plejeboliger

Bygherre:

Kolding Kommune

Areal:

Ca. 770 m²

Ydelser:

Ingeniør på projektering af anlæg, kloak, konstruktioner, vvs-installationer og ventilation.

Anlægssum:

Ca. 17 mio. kr.

Samarbejdspartnere:

Entreprenør Bo Michelsen A/S og

Zeni Arkitekter

Aabenraa Psykiatriske Sygehus

År: 2015

Masser af dagslys, grønne områder, sansehaver, udsyn og dynamiske bygningskroppe i en menneskelig skala har været nøgleværdier bag det nyetablerede Psykiatriske Sygehus i

Aabenraa.

​Byggeriet består af to vifteformede bygningskomplekser i to etager med plads til op mod 115 sengeliggende patienter, under 7 forskellige afsnit, der udgør såvel voksen-, som børne-

og ungdomspsykiatri. Afsnittene ligger i en vifte omkring en hovedakse, hvorfra ankomstområde og kobling til det eksisterende sygehus forbindes med tre trafikcentre og indgange til de enkelte afsnit.

Afdelingen rummer reception, ambulatorium, cafe, modtagelse, aktivitetsrum, behandlerkontorer, auditorium og undervisning med kig til uderum og haver.

Hovedaksen afsluttes i en sportshal og tagterrasse med udsigt over det omkringliggende landskab.

De fysiske rammer er designet ud fra ønsket om at integrere funktionelle krav, rummelige oplevelser og sanseindtryk, hvor der skabes nærhed ved visuel kontakt.

Fælles arealerne er afslappende og rummelige med grønne gårde som omdrejningspunkt, hvor man nemt overskuer gang og fællesarealer.

​Type:

Sundheds- og hospitalsbyggeri, lav-energi 2015

Bygherre:

Regions Syddanmark

Areal:

Ca. 20.000 m²

Ydelser:

Byggeledelse, Sikkerhedsledelse og tilsyn på alle ingeniørdiscipliner i udførelsesfasen

Anlægssum:

Ca. 410 mio. kr.

Samarbejdspartnere:

White Arkitekter

Nordborg Sundhedshus

År: 2013

Projektet består af ombygning af eksisterende rådhus til nyt sundhedshus. Ombygningen består bl.a. af tandlægeklinik, lægeklinikker samt fysioterapi med tilhørende træningssal.

​Type:

Sundheds- og hospitalsbyggeri, Nybygning.

Bygherre:

Sønderborg Kommune

Areal:

Ca. 3.500 m²

Ydelser:

Projektering af VVS, ventilation og CTS samt fagtilsyn.

Anlægssum:

Ca. 18 mio. kr.

Samarbejdspartnere:

Arkitektfirmaet Blaavand & Hansson

Hospice Gudenåen

År: 2013

​Projektet består af et nyt hospice på grunden ved det tidligere Brædstrup sygehus med plads til 12 beboere. Desuden indrettes personalekontorer, køkkenfaciliteter, konferencerum mm.

​Type:

Sundheds- og hospitalsbyggere, nybygning.

Bygherre:

Den selvejende institution Hospice Gudenåen.

Areal:

3000 m²

Ydelser:

Ingeniørdisciplinerne

Anlægssum:

Ca. 32 mill.

Samarbejdspartnere:

Christian Johansen A/S og

Arkitektfirmaet Blaavand & Hansson

Augustenborg Seniorby, Amaliehaven

År: 2012

For Sønderborg Kommune opføres et moderne plejecenter i Augustenborg. Plejecentret består af 60 plejeboliger fordelt på 5 boenheder og en serviceenhed. Serviceenheden består af et dagscenter med træningsfaciliteter m.m. Plejecentret opføres i 1 plan med delvis kælder.

​Type:

Ældre- og plejeboliger, bo-institution, nybyggeri

Bygherre:

Sønderborg Kommune

Areal:

Ca. 6.000 m²

Ydelser:

Ingeniør på projektering af anlæg, kloak og konstruktioner.

Anlægssum:

Ca. 130 mio. kr.

Samarbejdspartnere:

Totalentreprenør Bo Michelsen A/S

Zeni Arkitekter

Ingeniørgruppen Syd

Nyt lægehus i Skørping

År: 2012

​Projektet omhandler opførelse af nyt lægehus i Skørping beliggende på Herman Bangsvej.

​Type:

Lægehus, Sundhedsbyggeri, Nybyggeri

Bygherre:

Lægerne Skørping

Areal:

Ca. 600 m²

Ydelser:

Ingeniør på projektering af konstruktioner

Anlægssum:

Ca. 6 mio. kr.

Samarbejdspartnere:

Tømrer- Snedker og murerfirmaet Lund & Staun A/S

RABU, Ribelund, Ribe

År: 2012

​Projektet består af om- og tilbygning til Ribelund, Bøgeallé 3, hvor der bl.a. etableres en boenhed for autister.

​Type:

Boliger, Etplansbyggeri

Bygherre:

Esbjerg Kommune

Areal:

Ca. 450 m²

Ydelser:

Ingeniør på projektering af anlæg, kloak, konstruktioner, vvs-installationer og ventilation.

Anlægssum:

Ca. 3,5 mio. kr.

Samarbejdspartnere:

Tegnestuen Bruun ApS

Tandlægeklinik i Ribe

År: 2010

​Projektet omhandler opførelse af ny privat tandlægeklinik i Ribe.

​Type:

Sundhedsbyggeri, Tandlægeklinik, Nybygning, Lavenergi

Bygherre:

Ribe Tandlægecenter

Areal:

Ca. 600 m²

Ydelser:

Projektering af alle ingeniørydelser, byggeledelse og fagtilsyn i udførelsesfasen.

Anlægssum:

Ca. 9,7 mio. kr.

Samarbejdspartnere:

Tegnestuen Fjorden

Fanø Sundhedshus

År: 2009

Projektet består af om- og tilbygning af den tidligere Navigationsskole i Nordby på Fanø. Bygningerne er opført i 1 og 3 plan. I tag-etagen i den ældste bygning ombygges oprindelige undervisningslokaler til 2 lejligheder, mens andre undervisningslokaler indrettes til ny skadestue og lægepraksis. Mellem bestående bygninger opføres en ny tilbygning, hvor der indrettes fysioterapi.

​Type:

​Sundhed, Ombygning

Bygherre:

Fanø Kommune

Areal:

Ca. 3.100 m²

Ydelser:

Projektering af alle ingeniørydelser, byggeledelse og fagtilsyn i udførelsesfasen. Projektet blev udført som OPP-projekt.

Anlægssum:

Ca. 17 mio. kr.

Samarbejdspartnere:

KG Hansen & Sønner A/S

Hospice, Sønderjylland

År: 2012

Projektet består af om- og tilbygning til Hospice Sønderjylland i Haderslev. Om- og tilbygningen består bl.a. af møde- og undervisningsfaciliteter samt medicinrum.

​Type:

​Sundheds- og hospitalsbyggeri, Om- og tilbygning

Bygherre:

Den selvejende institution Hospice Sønderjylland

Areal:

Ca. 400 m² + 20 m² Orangeri

Ydelser:

Projektering af konstruktioner

Anlægssum:

Ca. - mio. kr.

Samarbejdspartnere:

Arkitekterne Blaavand og Hansson A/S

Ingeniørgruppen A/S
Nordre Boulevard 88A
6800 Varde
Tlf.: 41202712
CVR: 19555496
kjl@igv.dk

Ingeniørgruppen A/S

Grønhøjgade 45

6600 Vejen

Tlf.: 75 36 29 66

Varde

Ingeniørgruppen AS

Nordre Boulevard 88a

6800 Varde

Tlf.: 75 22 17 11

​E-mail: igv@igv.dk

CVR: 19555496

Vejen​

Ingeniørgruppen AS

Grønhøjgade 45

6600 Vejen

Tlf.: 75 36 29 66

​E-mail: igv@igv.dk

CVR: 19555496