Uddannelse

Idrætshal, Varde Gymnasium

År:2016

Projektet omfatter opførelse af en ny idrætshal i totalentreprise.​

Idrætshallen opføres som en selvstændig bygning.​

Idet den bestående bygningsmasse er meget bastant i sin udformning, opføres den nye Idrætshal i tilsvarende ”tunge” materialer.​

For at den nye Idrætshal ikke skal virke for dominerende, etableres den delvist nedgravet i terræn.

​Type:

Sport, fritid og kultur

Bygherre:

Varde Gymnasium

Areal:

1650 m²

Ydelser

Bygherrerådgivning

Anlægssum:

Ca. 13,7 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

Ries & Pedersen

Syddansk Universitet Odense NATV2

År:2016

Ombygning af eksisterende laboratorier og tilhørende kontorfaciliteter på Syddansk Universitet i Odense.​

Ombygningen af NATV2 er den 3. ud af 6 stort set ens laboratorieombygninger, som ombygges i perioden fra 2013 til 2018

​Type:

Uddannelse, skoler

Bygherre:

Bygningsstyrelsen

Areal:

3.500 m²

Ydelser

Projekteringsledelse af ingeniørdelen, fagprojektering af VVS, SPR, KØL, VE, EL, CTS, laboratorieautomatik, asbestsanering og arbejdsmiljø, samt arbejdsmiljø- og byggeledelse inkl. økonomistyring

Anlægssum:

60 mio. kr.

Samarbejdspartnere:

Arkitektfirmaet Nørr & Siggaard

Syddansk Universitet Odense - Etape V1-V5

År: 2013

Projektet består af modernisering af eksisterende bygninger på Syddansk Universitet i Odense til brug for forskning og undervisning, herunder flere laboratorieenheder. Moderniseringen foregår vest for Campusvej 55 på Det Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

​Type:

Sundheds- forsknings- og uddannelsesbyggeri

Bygherre:

Bygningsstyrelsen

Areal:

Etape V1 under udførelse og V2 under projektering​

Etape V1 ca. 2.500 m²​

Samlet ca. 22.000 m²

Ydelser

Projektering af tekniske installationer og fagtilsyn på disse samt arbejdsmiljøkoordinering.

Anlægssum:

Ca. 220 mio. kr.

Samarbejdspartnere:

​Arkitekterne Nøhr og Sigsgaard samt

Ingeniørfirmaet Sloth Møller AS, der forestår projektering af bærende konstruktioner samt Consel ApS, der udfører el-projektering.

Syddansk Universitet Odense - IFK etape Ø3

År: 2013

Projektet består af opgradering og modernisering af laboratorier på Syddansk Universitet i Odense.

​Type:

Sundheds- og uddannelsesbyggeri

Bygherre:

Bygningsstyrelsen

Areal:

Ca. 3.000 m²

Ydelser

Byggeledelse og fagtilsyn på tekniske installationer samt arbejdsmiljøledelse

Anlægssum:

Ca. 30 mio. kr.

Samarbejdspartnere:

Bygningsstyrelsen, Arkitekterne Nøhr og Sigsgaard samt Consel ApS på el-installationer

Syddansk Universitet Odense - IFK etape Ø1

År: 2012

Projektet består af opgradering og modernisering af laboratorier på Institut for Fysik, Kemi og Farmaci.

Etape 1 omfatter ny indretning af 9 laboratorier med inventar, stinkskabe og tilhørende installationer, modernisering af tilhørende servicefaciliteter, modernisering af kontorer samt overdækning af et indeliggende gårdrum, der ombygges til fælles opholdsområde/”forskertorv” for instituttets ansatte.

​Type:

Sundheds- og uddannelsesbyggeri

Bygherre:

Bygningsstyrelsen

Areal:

Ca. 1.500 m²

Ydelser

Bygherrerådgiver i forbindelse med 1 års gennemgang af tekniske installationer samt konsulent for bygherre i forbindelse med afslutning af ventilationsentreprisen.

Anlægssum:

Ca. 20 mio. kr.

Samarbejdspartnere:

Bygningsstyrelsen, Arkitekterne Nøhr og Sigsgaard

Syddansk Universitet Odense - Etape V0

År: 2013

Projektet består af modernisering af eksisterende bygninger på Syddansk Universitet i Odense til brug for forskning og undervisning, herunder flere laboratorieenheder. Moderniseringen foregår vest for Campusvej 55 på Biologisk Institut og Institut for Biokemi og Molekylær Biologi.

​Type:

Sundheds- forsknings- og uddannelsesbyggeri

Bygherre:

Bygningsstyrelsen

Areal:

Etape V0 ca. 1.200 m²

Ydelser

Byggeledelse og fagtilsyn på tekniske installationer samt arbejdsmiljøledelse

Anlægssum:

Ca. 35 mio. kr.

Samarbejdspartnere:

Erik Møller Arkitekter samt ingeniørfirmaet Alectia

Vejen Gymnasium og HF

År: 2013​

​Projektet består af til- og ombygning af Vejen Gymnasium og HF. Tilbygningen består af ny lærerfløj samt fællesarealer.

​Type:

Undervisning

Bygherre:

Vejen Gymnasium og HF

Areal:

Ca. 500 m²

Ydelser

Projektering af alle ingeniørydelser og fagtilsyn

Anlægssum:

Ca. 8 mio. kr.

Samarbejdspartnere:

DNA Arkitekter

Social- og Sundhedsskolen, Esbjerg

År: 2012

​Projektet består af opførelse af nyt fællesrum på 1600 m², ombygning af eksisterende bygninger og glasforbindelsesgange mellem bygninger.

​Type:

Undervisning

Bygherre:

Social- og Sundhedsskolen, Esbjerg

Areal:

Ca. 1.600 m²

Ydelser

Bygherrerådgivning, brugerinddragelse

Anlægssum:

Ca. 19 mio. kr.

Samarbejdspartnere:

Hindsgaul AS og Tegnestuen Bruun Aps

Musikhus og cykelkælder, Varde Gymnasium og HF

År: 2013

​Projektet omfatter opførelse af nyt musikhus på 650m² i 2 etager og ny cykelkælder på 450 m². Cykelkælderen udføres som delvis jorddækket konstruktion.

​Type:

Musikhus, undervisning

Bygherre:

Varde Gymnasium og HF

Areal:

650 m² + 450 m²

Ydelser

Bygherrerådgivning, brugerinddragelse

Anlægssum:

Ca. 14 mio. kr.

Samarbejdspartnere:

Brdr. Thybo & Co. AS og Viva Arkitekter ApS

Tønder Gymnasium

År: 2011

​Udførelse af 4 nye klasserum i eksisterende Bygning 7 og tilbygning af nyt trappetårn.

​Type:

Undervisning

Bygherre:

Tønder Gymnasium

Areal:

Ca. 450 m²

Ydelser

Projektering af VVS- og elinstallationer samt ventilation. I udførelsesfasen er udført fagtilsyn på installationer

Anlægssum:

Ca. 3,2 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

Arkitektfirmaet 78

Campus Varde

År: 2010

Projektet omfatter ny tilbygning til Varde Gymnasium, der danner ramme for Varde Handelsskole, VUC-Varde og 10. klasserne i Varde Kommune.

Nybyggeriet er opført i hvid beton, glas og tegl, som lægger sig tæt op ad gymnasiets eksisterende materialer, så helhedsindtrykket er bevaret. Indgangspartiet er placeret i bygningens ene hjørne, hvor det visuelt svæver over jorden uden bærende søjler.

​Type:

Skole- og uddannelsesbyggeri

Bygherre:

Varde Kommune

Areal:

10.000 m² i 4 etager

Ydelser

Alle ingeniørdiscipliner, herunder fagtilsyn i byggeperioden.

Anlægssum:

Ca. 95 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

NCC Construction Danmark A/S,

Grønne & Jessen A/S og Frost Larsen A/S

HTX og Kompetencegruppen, Skjern

År: 2010

Tilbygning til HTX og Kompetencegruppen indeholdende nye undervisningslokaler på uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern.

​Type:

Skole- og uddannelsesbyggeri

Bygherre:

Uddanelsescenter Ringkøbing – Skjern

Areal:

HTX - 800 m²

Kompetencegruppen – 900 m²

Ydelser

Ingeniørprojekt på konstruktioner og VVS, ventilations- og elinstallationer.

Anlægssum:

Ca. 14 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

Arkitektfirmaet Henrik Nielsen ApS

Ingeniørgruppen A/S
Nordre Boulevard 88A
6800 Varde
Tlf.: 75 22 17 11

Ingeniørgruppen A/S

Grønhøjgade 45 

6600 Vejen

Tlf.: 75 36 29 66

Varde

Ingeniørgruppen AS

Nordre Boulevard 88a

6800 Varde

Tlf.: 75 22 17 11

​E-mail: igv@igv.dk

CVR: 19555496

Vejen​

Ingeniørgruppen AS

Grønhøjgade 45

6600 Vejen

Tlf.: 75 36 29 66

​E-mail: igv@igv.dk

CVR: 19555496