Uddannelse

Syddansk Universitet Odense NATV4 og NATV5

År:2019

Etape V4 og V5 er den sidste etape af 5 etaper af modernisering af eksisterende bygninger med laboratoriefaciliteter på Det Naturvidenskabelige Fakultet (NAT) på Syddansk Universitet i Odense.

Som en del af projektet etableres en ny varegård.

Modernisering omfatter ombygning og nyindretning af forskningslaboratorier og tilhørende supportrum/birum med nyt fast laboratorieinventar, stort forskertorv, kontorer og fællesarealer.

I forbindelse med ombygningen udføres asbestsanering, renovering af tagbeklædning samt udskiftning af eksisterende ovenlys. Ombygningen vedrører Biologisk Institut (BIO) og Institut for Biokemi og Molekylær Biologi (BMB) samt renovering af et laboratorie for FKF på østsiden i bygning 21Ø.

​Type:

Sundheds-, forsknings- og uddannelsesbyggeri

Bygherre:

Bygningsstyrelsen

Areal:

Ombygningsarealet udgør:

Bygning 22: Ca. 4.450 m²

Bygning 37: Ca. 2.300 m²

Bygning 21Ø: Ca. 100 m²

Varegård: Ca. 950 m², + ca. 300 m² tilkørsel.

Ydelser:

Projektering af bærende konstruktioner, anlæg,

tekniske installationer og fagtilsyn på disse

samt projekteringsledelse af tekniske installa-

tioner, byggeledelse, arbejdsmiljøkoordinering

og tidsplanstyring.

Anlægssum:

Ca. 90 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

Arkitekterne Nøhr og Sigsgaard

Idrætshal, Varde Gymnasium

År:2016

Projektet omfatter opførelse af en ny idrætshal i totalentreprise.​

Idrætshallen opføres som en selvstændig bygning.​

Idet den bestående bygningsmasse er meget bastant i sin udformning, opføres den nye Idrætshal i tilsvarende ”tunge” materialer.​

For at den nye Idrætshal ikke skal virke for dominerende, etableres den delvist nedgravet i terræn.

​Type:

Sport, fritid og kultur

Bygherre:

Varde Gymnasium

Areal:

1650 m²

Ydelser:

Bygherrerådgivning

Anlægssum:

Ca. 13,7 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

Ries & Pedersen

Syddansk Universitet Odense NATV2

År:2016

Ombygning af eksisterende laboratorier og tilhørende kontorfaciliteter på Syddansk Universitet i Odense.​

Ombygningen af NATV2 er den 3. ud af 6 stort set ens laboratorieombygninger, som ombygges i perioden fra 2013 til 2018

​Type:

Uddannelse, skoler

Bygherre:

Bygningsstyrelsen

Areal:

3.500 m²

Ydelser:

Projekteringsledelse af ingeniørdelen, fagprojektering af VVS, SPR, KØL, VE, EL, CTS, laboratorieautomatik, asbestsanering og arbejdsmiljø, samt arbejdsmiljø- og byggeledelse inkl. økonomistyring

Anlægssum:

60 mio. kr.

Samarbejdspartnere:

Arkitektfirmaet Nørr & Siggaard

Syddansk Universitet Odense - Etape V1-V5

År: 2013

Projektet består af modernisering af eksisterende bygninger på Syddansk Universitet i Odense til brug for forskning og undervisning, herunder flere laboratorieenheder. Moderniseringen foregår vest for Campusvej 55 på Det Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

​Type:

Sundheds- forsknings- og uddannelsesbyggeri

Bygherre:

Bygningsstyrelsen

Areal:

Etape V1 under udførelse og V2 under projektering​

Etape V1 ca. 2.500 m²​

Samlet ca. 22.000 m²

Ydelser:

Projektering af tekniske installationer og fagtilsyn på disse samt arbejdsmiljøkoordinering.

Anlægssum:

Ca. 220 mio. kr.

Samarbejdspartnere:

​Arkitekterne Nøhr og Sigsgaard samt

Ingeniørfirmaet Sloth Møller AS, der forestår projektering af bærende konstruktioner samt Consel ApS, der udfører el-projektering.

Syddansk Universitet Odense - IFK etape Ø3

År: 2013

Projektet består af opgradering og modernisering af laboratorier på Syddansk Universitet i Odense.

​Type:

Sundheds- og uddannelsesbyggeri

Bygherre:

Bygningsstyrelsen

Areal:

Ca. 3.000 m²

Ydelser:

Byggeledelse og fagtilsyn på tekniske installationer samt arbejdsmiljøledelse

Anlægssum:

Ca. 30 mio. kr.

Samarbejdspartnere:

Bygningsstyrelsen, Arkitekterne Nøhr og Sigsgaard samt Consel ApS på el-installationer

Syddansk Universitet Odense - Etape V0

År: 2013

Projektet består af modernisering af eksisterende bygninger på Syddansk Universitet i Odense til brug for forskning og undervisning, herunder flere laboratorieenheder. Moderniseringen foregår vest for Campusvej 55 på Biologisk Institut og Institut for Biokemi og Molekylær Biologi.

​Type:

Sundheds- forsknings- og uddannelsesbyggeri

Bygherre:

Bygningsstyrelsen

Areal:

Etape V0 ca. 1.200 m²

Ydelser:

Byggeledelse og fagtilsyn på tekniske installationer samt arbejdsmiljøledelse

Anlægssum:

Ca. 35 mio. kr.

Samarbejdspartnere:

Erik Møller Arkitekter samt ingeniørfirmaet Alectia

Vejen Gymnasium og HF

År: 2013​

​Projektet består af til- og ombygning af Vejen Gymnasium og HF. Tilbygningen består af ny lærerfløj samt fællesarealer.

​Type:

Undervisning

Bygherre:

Vejen Gymnasium og HF

Areal:

Ca. 500 m²

Ydelser:

Projektering af alle ingeniørydelser og fagtilsyn

Anlægssum:

Ca. 8 mio. kr.

Samarbejdspartnere:

DNA Arkitekter

Social- og Sundhedsskolen, Esbjerg

År: 2013

​Projektet består af opførelse af nyt fællesrum på 1600 m², ombygning af eksisterende bygninger og glasforbindelsesgange mellem bygninger.

​Type:

Undervisning

Bygherre:

Social- og Sundhedsskolen, Esbjerg

Areal:

Ca. 1.600 m²

Ydelser:

Bygherrerådgivning, brugerinddragelse

Anlægssum:

Ca. 19 mio. kr.

Samarbejdspartnere:

Hindsgaul AS og Tegnestuen Bruun Aps

Musikhus og cykelkælder, Varde Gymnasium og HF

År: 2013

​Projektet omfatter opførelse af nyt musikhus på 650m² i 2 etager og ny cykelkælder på 450 m². Cykelkælderen udføres som delvis jorddækket konstruktion.

​Type:

Musikhus, undervisning

Bygherre:

Varde Gymnasium og HF

Areal:

650 m² + 450 m²

Ydelser:

Bygherrerådgivning, brugerinddragelse

Anlægssum:

Ca. 14 mio. kr.

Samarbejdspartnere:

Brdr. Thybo & Co. AS og Viva Arkitekter ApS

Syddansk Universitet Odense - IFK etape Ø1

År: 2012

Projektet består af opgradering og modernisering af laboratorier på Institut for Fysik, Kemi og Farmaci.

Etape 1 omfatter ny indretning af 9 laboratorier med inventar, stinkskabe og tilhørende installationer, modernisering af tilhørende servicefaciliteter, modernisering af kontorer samt overdækning af et indeliggende gårdrum, der ombygges til fælles opholdsområde/”forskertorv” for instituttets ansatte.

​Type:

Sundheds- og uddannelsesbyggeri

Bygherre:

Bygningsstyrelsen

Areal:

Ca. 1.500 m²

Ydelser:

Bygherrerådgiver i forbindelse med 1 års gennemgang af tekniske installationer samt konsulent for bygherre i forbindelse med afslutning af ventilationsentreprisen.

Anlægssum:

Ca. 20 mio. kr.

Samarbejdspartnere:

Bygningsstyrelsen, Arkitekterne Nøhr og Sigsgaard

Tønder Gymnasium

År: 2011

​Udførelse af 4 nye klasserum i eksisterende Bygning 7 og tilbygning af nyt trappetårn.

​Type:

Undervisning

Bygherre:

Tønder Gymnasium

Areal:

Ca. 450 m²

Ydelser:

Projektering af VVS- og elinstallationer samt ventilation. I udførelsesfasen er udført fagtilsyn på installationer

Anlægssum:

Ca. 3,2 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

Arkitektfirmaet 78

Campus Varde

År: 2010

Projektet omfatter ny tilbygning til Varde Gymnasium, der danner ramme for Varde Handelsskole, VUC-Varde og 10. klasserne i Varde Kommune.

Nybyggeriet er opført i hvid beton, glas og tegl, som lægger sig tæt op ad gymnasiets eksisterende materialer, så helhedsindtrykket er bevaret. Indgangspartiet er placeret i bygningens ene hjørne, hvor det visuelt svæver over jorden uden bærende søjler.

​Type:

Skole- og uddannelsesbyggeri

Bygherre:

Varde Kommune

Areal:

10.000 m² i 4 etager

Ydelser:

Alle ingeniørdiscipliner, herunder fagtilsyn i byggeperioden.

Anlægssum:

Ca. 95 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

NCC Construction Danmark A/S,

Grønne & Jessen A/S og Frost Larsen A/S

HTX og Kompetencegruppen, Skjern

År: 2010

Tilbygning til HTX og Kompetencegruppen indeholdende nye undervisningslokaler på uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern.

​Type:

Skole- og uddannelsesbyggeri

Bygherre:

Uddanelsescenter Ringkøbing – Skjern

Areal:

HTX - 800 m²

Kompetencegruppen – 900 m²

Ydelser:

Ingeniørprojekt på konstruktioner og VVS, ventilations- og elinstallationer.

Anlægssum:

Ca. 14 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:

Arkitektfirmaet Henrik Nielsen ApS

Ingeniørgruppen A/S
Nordre Boulevard 88A
6800 Varde
Tlf.: 41202712
CVR: 19555496
kjl@igv.dk

Ingeniørgruppen A/S

Grønhøjgade 45

6600 Vejen

Tlf.: 75 36 29 66

Varde

Ingeniørgruppen AS

Nordre Boulevard 88a

6800 Varde

Tlf.: 75 22 17 11

​E-mail: igv@igv.dk

CVR: 19555496

Vejen​

Ingeniørgruppen AS

Grønhøjgade 45

6600 Vejen

Tlf.: 75 36 29 66

​E-mail: igv@igv.dk

CVR: 19555496